Ar pavyks išsaugoti Miško muziejų Tytuvėnuose?

6 balandžio, 2019
Kuršių nerijoje atvertos erdvės į pilkąsias kopas
3 balandžio, 2019
Anhidritą Kauno rajone kas šachtiniu būdu
6 balandžio, 2019

Ar pavyks išsaugoti Miško muziejų Tytuvėnuose?

Įkurti gamtos muziejų Tytuvėnuose, Kelmės rajone, buvo sumanyta 1962 metais viename Gamtos apsaugos draugijos posėdyje. Šį sprendimą paskatino poreikis populiarinti gamtos apsaugą, ypač jaunimo, moksleivių tarpe. Buvęs draugijos pirmininkas, tuometinis Miškų ūkio direktorius, Enrikas Juzeliūnas, ėmė rūpintis šiuo klausimu.

Pagrindinė problema buvo eksponatai – kur jų gauti? Šis galvosūkis buvo išspręstas originaliai. E. Juzeliūnas turėjo tauro ragus, kuriuos 1960 metais buvo radęs Dubysos upės slėnyje. Šiuos ragus tuomet apžiūrėjo ir jų savininką nustatė prof. Tadas Ivanauskas – pasirodo, tai buvę seniai išnykusio gyvūno – tauro – ragai. Radinio amžius buvo įspudingas – apie 2000 metų. Ragai buvo pasiūlyti tuomečiam Kauno zoologijos muziejui su sąlyga, mainais paprašius pagelbėti ruošiant eksponatus planuojamai ekspozicijai Tytuvėnuose. Kauniečiai mielai sutiko, į miestelį buvo atsiųsta grupė darbuotojų, kurie per porą mėnesių pagamino daug paukščių ir žvėrių iškamšų. Taip 1965 metais atsirado pirmoji ekspozicija.

Muziejus iš pradžių įsikūrė medinio pastato dalyje Tytuvėnų miškų ūkio gyvenvietėje, o po 1980-ųjų buvo perkeltas į naujas patalpas, kur yra iki šiol. Muziejaus veiklai buvo pritaikytas visas medinis pastatas, įrengtos salės, jau turimi eksponatai papildyti medžiotojų dovanotomis iškamšomis, vietos gyventojų medžio darbais. Ilgainiui, jau ir po nepriklausomybės atgavimo, eksponatai bei patalpos pamažu buvo atnaujinami, keičiami Tytuvėnų urėdijos pastangomis ir lėšomis.

Šio metu muziejaus likimas nėra aiškus – optimizuojant urėdijų veiklą, papildomo, funkcijoms įgyvendinti nereikalingo turto atsisakoma. Tarp tokių objektų įvardinamas ir Tytuvėnų Miško muziejus. Tačiau, sujudus vietos bendruomenei, šiuo klausimu susirūpinus ir vietos valdžiai, tikimasi, jog muziejų pavyks perimti bei išsaugoti.

Nuotraukose: Pernai vasarą savanoriai iš Čekijos, Vokietijos, Taivano, Prancūzijos ir Italijos porą savaičių darbavosi mūsų parke. Vieną dieną tvarkė ir Miško muziejų.

Tytuvėnų regioninio parko direkcijos informacija