Smulkieji medienos ruošos rangovai nesileis diskriminuojami

5 sausio, 2019
Smulkieji medienos ruošos rangovai nusileisti neketina
4 sausio, 2019
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija organizuoja internetinius nuotolinius mokymus miško
6 sausio, 2019

Smulkieji medienos ruošos rangovai nesileis diskriminuojami

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) parengtos 2019 metų medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos įnešė nemažai sumaišties. Ypač jomis nepatenkinti smulkieji rangovai, nes pasijuto stumiami į užribį. Reikalavimas sumokėti 5 proc. metinių apyvartinių lėšų dydžio garantą dažnai įmonei praktiškai neįkandamas. Ne vienas rangovas susidūrė ir su sunkumais norint elektroniniu būdu pateikti dokumentus viešųjų pirkimų konkursui, kitų netenkina įkainiai.

Seimo nario Andriaus Palionio iniciatyva sausio 4 dieną Prienuose surengtas susitikimas, kuriame bandyta išsakyti problemas ir ieškoti kompromiso. Į susitikimą atvyko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Kęstutis Mažeika, šio komiteto narys Kęstutis Bacvinka, VMU direktorius Marius Pulkauninkas bei direktoriaus pavaduotojas medienos ruošai ir prekybai Valdas Kaubrė.

Nuogąstavimus viešai išsakyti nepabūgo kelios dešimtys Prienų ir aplinkinių rajonų miško ruošos paslaugų tiekėjų bei Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) atstovas.

VMU direktorius pripažino, kad anksčiau veikusios tvarkos jis negali vadinti nei gera, nei bloga.

„Anksčiau buvo 42 skirtingos sistemos (buvusios miškų urėdijos – red. pastaba), dabar esame viena įmonė, todėl ir sistema turi būti viena. Vienose anksčiau buvusiose sistemose būta ir labai griežtų reikalavimų, kitose – viskas reglamentuota lanksčiau, todėl suvienodinus vieniems sąlygos šiek tiek pagerėjo, kitiems – sugriežtėjo“, – sakė M. Pulkauninkas.

Net nesigilinat į miško ruošos paslaugų tiekėjų pastabas, akivaizdu, kad naujosios medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos yra diskutuotinos ir taisytinos. Tai liudija ir buksuojantys konkursai. Keturiuose regioniniuose padaliniuose dar nuo anksčiau galioja medienos ruošos paslaugų sutartys, o 22 regioniniai padaliniai skelbė konkursus paslaugoms pirkti.

Tik dviejuose regioniniuose padaliniuose nupirkta 100 proc. siūlyto medienos ruošos kiekio, o trijuose regioniniuose padaliniuose konkursai iš viso neįvyko. Konkursuose 2019–2020 m. nupirkta tik 38 proc. pasiūlyto medienos ruošos paslaugų kiekio.

„Įvertinusi savo resursus ir sutartis su rangovais VMU šiuo metu gali atlikti 59 proc. planuotų medienos ruošos darbų“, – konstatuota šios įmonės pateiktame pristatyme.

Nori išstumti?
„Pasunkėjo sąlygos dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse, praktiškai neįmanoma pateikti dokumentų elektroniniu būdu, nes itin sudėtinga prisijungti prie sistemos, reikalaujama elektroninio parašo, o sąlyga įnešti ir tokiu būdu įšaldyti 5 proc. metinių apyvartinių lėšų iš viso yra korupcija. Nauja tvarka – visiškas smulkiųjų žlugdymas“, – neslėpė Antanas Vyšniauskas, miško ruošos darbų versle besisukantis 15 metų.

Susitikime vieną po kitos vardindamas problemas, kurias smulkiesiems sukėlė naujosios taisyklės, A. Vyšniauskas VMU atstovų klausė: „Ar jūs miške nebuvę?“

„Esame smulkūs rangovai, 1993 m. išvaryti į įmones. Dirbame, kad užsidirbtume atlyginimą, išlaikytume šeimą. Dabar kyla abejonių, ar galėsime tai daryti. Netenkina įkainiai, be to, mums praktiškai užkirsta galimybė dalyvauti konkurse, kuris jau tarptautinis“, – sakė susitikimo dalyvė Aldona, nepanorusi skelbti savo pavardės.

„Iškėlėte sąlygas, kurių neįmanoma įvykdyti, būsime priversti tapti pašalpų gavėjais“, „Anksčiau už netesybas buvo baudos ir nereikėjo jokių garantų“, – pastabas iš salės žėrė susirinkusieji.

A. Palionis taip pat kritikavo garanto reikalavimą. „Seimo biudžeto ir finansų komitete kuruoju draudimo kompanijas ir galiu pasakyti, kad garantų lengvai niekas nedalija, o jei ir gauni, tai lygiai tokią pačią pinigų sumą privalai pasidėti banko sąskaitoje ir tuos pinigus įšaldyti“, – pažymėjo Seimo narys.

Garantą siūlė keisti bauda

MDRA atstovas Audrius Radvilavičius vietoj garanto pasiūlė į sutarties sąlygas įtraukti baudą, skiriamą už netesybas, kaip kad būdavo anksčiau.

„Įsivaizduokite, pasirašau sutartį dvejiems metams, o darbininkai, pasikeitus situacijai, padeda prašymus atleisti iš darbo ant stalo. Aš jų nepririšiu ir jiems išėjus tapsiu nevykdantis sutarties, iš karto įsijungs visos VMU taikomos sankcijos. Kas galėtų ryžtis tokią sutartį pasirašyti?“, – retoriškai klausė A. Radvilavičius.

Kastytis Tarasevičius taip pat siūlė grįžti prie baudos, o siekiant kad darbai būtų atlikti laiku, įrašyti punktą, numatantį galimybę nutraukti sutartį, jei darbai nuo jos pasirašymo neprasidės per penkias dienas.

„Garantijų pateikimas mažoms įmonėms yra labai aktualus klausimas. Pažiūrėsime, ką galime padaryti, nepažeisdami Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų“, – susitikimui pasibaigus neapibrėžtai žadėjo M. Pulkauninkas.

O klausimą dėl įkainių VMU direktorius vadino emociniu. „Mes, kaip įmonė, skelbiame konkursą, o įkainius siūlo rangovai ir laimi pasiūlę mažiausius. Aišku, mes numatome maksimalų įkainį, nes turime ribotą pinigų sumą. Jeigu įkainiai labai dideli, mes, kaip perkančioji organizacija, galime nutraukti konkursą. Kai kuriose šalies vietovėse konkursai jau yra įvykę ir matome, kad įkainiai yra priimtini abiems pusėms, mes neverčiame rangovų dirbti pažeidžiant įstatymų“, – tikino jis.

M. Pulkauninkas žadėjo išspręsti ir kitas susitikimo dalyvių keltas problemas. „Mes nesame Viešųjų pirkimų sistemos administratoriai, gal taip susiklostė, kad kažkurią dieną buvo sunkiau prisijungti. Mes norime, kad tai būtų skaidrus procesas, atsisakyti popierių ir vokų, kad nekiltų abejonių, jog kas nors ką nors pakeitė. Būtent elektroninė sistema ir užtikrina skaidrumą. Konkurso sąlygose nėra numatyta, kad būtų elektroninis parašas, pažiūrėsime, jei jo reikalaujama, dėsime pastangas, kad šio reikalavimo neliktų. Neturime tikslo užkelti reikalavimų, kad konkurse negalėtų dalyvauti visi norintieji“, – tvirtino VMU vadovas.

Jis teigė, kad ten, kur reikės, bus skelbiami pakartotiniai konkursai. „Tikime, kad jie įvyks, kad užsitikrinsime reikiamą medienos kiekį, o rangovai bus garantuoti, kad turės darbo dvejiems metams ir turės galimybę sutartį pratęsti dar metams“, – optimistiškai kalbėjo M. Pulkauninkas.

Tikėjosi kitokios susitikimo baigties

„Tai, kad į Prienus atvažiavome mes, VMU vadovai, Seimo nariai, rodo, kad mums tai yra svarbu. Norime, kad visi rangovai dirbtų, kad jie ir VMU būtų lygiaverčiai partneriai. Išgirdome, kokie klausimai rangovams kelia didžiausią nerimą, atsižvelgsime, pasistengsime sąlygas sušvelninti, kad dirbtinai nebūtų apribojama galimybė dalyvauti konkurse“, – žadėjo M. Pulkauninkas.

Susitikimą inicijavęs A. Palionis neslėpė: „Smulkieji rangovai buvo įstumti į kampą ir ne be reikalo kreipėsi į mane matydami, kas vyksta. Šiandien tikėjausi glaudesnio bendradarbiavimo iš VMU, su direktoriumi M. Pulkauninku esu kalbėjęs prieš savaitę, jis šią problemą žinojo, todėl maniau, kad jau šiandien bus priimtas sprendimas. Realiai jie atvažiavo su pristatymu, gerai, kad iš salės buvo pasiūlytas sprendimas taikyti baudas. Manau, kad kitą savaitę bus panaikintas 5 proc. apyvartinių lėšų garantas. Susitikimas tuo naudingas, kad net iš Miško darbų rangovų asociacijos atstovo išgirdome, jog bendravimo nėra, sužinojome ir apie kitas problemas, nesusijusias su šiais konkursais“.

K. Mažeika neabejojo, kad pagrindinė smulkiuosius rangovus jaudinanti problema dėl užstato bus išspręsta. „Bendromis jėgomis ieškosime išeičių, kad smulkieji rangovai nebūtų užspeisti į kampą, kad jiems nereikėtų mokėti užstato, nes žmonės dažnai neturi pajamų ir santaupų, dėl ko mažiesiems rangovams gali kilti didelių problemų. Kitos problemos, pavyzdžiui, dokumentų pildymo elektroniniu būdu – tai pokyčių baimė, nežinojimas tvarkos, pirmo karto sindromas. VMU įsipareigojo, kad padaliniuose bus viešųjų pirkimų specialistai, kurie padės persiorientuoti, persilaužti ir priprasti prie sistemos“, – sakė Seimo narys.

Smulkieji problemų kelia mažiau

Lietuvoje 2019 m. numatoma pagaminti 3,8 mln. ktm žaliavinės medienos. Savo resursais VMU planuoja iškirsti 0,85 mln. ktm, likusią dalį – 2,95 mln. ktm – žaliavinės medienos iškirsti bus patikėta rangovams. Pasak VMU direktoriaus M. Pulkauninko, dalis rangovų yra stambieji, mišką kertantys pasitelkę techniką, kiti – smulkieji. „Įvertinus skaičius, daugiau kaip pusė miško ploto yra kertama rankiniu būdu, t. y., benzininiais pjūklais“, – pripažino jis.

Tiek Seimo narys K. Mažeika, tiek VMU atstovai neslėpė – daugiau problemų kelia stambieji rangovai. Todėl kyla pagrįstas klausimas, kodėl naujosios medienos ruošos paslaugų pirkimo sąlygos sudarytos taip, kad smulkieji netektų galimybės dalyvauti konkursuose?

Vilma Kasperavičienė

Nuotraukos Dainiaus Šerono

Rangovai vertinami tik kaip pigi darbo jėga

Vidmantas Jusas, Miško darbų rangovų asociacijos pirmininkas

Valstybinių miškų valdymo pertvarka sudarė sąlygas efektyviau naudoti patikėjimo teise valdomus miškus ne tik pelnui uždirbti, bet ir gamtosauginėms priemonėms diegti, socialinėms problemoms spręsti. Deja, VMU vadovybės požiūris į rangovus neprisideda prie socialinių problemų sprendimo, o tik dar daugiau skatina emigraciją iš regionų.

VMU galėtų mažinti tokią emigraciją sudarydama sąlygas rangovams išsilaikyti, nes būtent jie sukuria darbo vietas regionuose, kur darbo susirasti vietoje yra sunku ar net neįmanoma. Deja, rangovai vertinami tik kaip pigi darbo jėga. Nors darbininkai dėl nekylančių atlyginimų masiškai bėga iš miškų, VMU ir toliau ignoruoja besikeičiančią ekonominę situaciją ir bet kokiomis priemonėmis siekia padidinti savo veiklos pelningumą.

Siūlomose sudaryti dvejų metų medienos ruošos sutartyse numatytos neproporcingai didelės baudos rangovams. Už atsisakymą kirsti nurodytą biržę ar darbo nepradėjimą per dvi savaites – bauda 1000 eurų, už nustatytu laiku nebaigtą darbą – bauda 1000 eurų. Tačiau tuo metu VMU pasilieka teisę darbų apimtis keisti iki 30 proc. Katastrofiškai trūkstant miško darbininkų, joks rangovas negali laikytis tokių reikalavimų. Nedidelei įmonei, kokios dažniausiai yra regionuose, tokios baudos yra mirtinos.

Nenumatyta atsižvelgti ir į meteorologines sąlygas, dėl kurių medienos ruoša tiesiog negalima. Sutarties sąlygose baudos turi būti adekvačios, numatytos procentais nuo konkrečių neatliktų ar blogai atliktų paslaugų sumos, turi būti reglamentuotos vertinimo sąlygos, o į force majeure (nenugalimos jėgos) sąlygas turi būti įtrauktos ir nepalankios medienos ruošai meteorologinės sąlygos.

Pagal VMU nustatytas sąlygas 2018 metų spalio – gruodžio mėn. Iš viso neįvyko ar iš dalies neįvyko pusė skelbtų viešųjų pirkimų konkursų arba juos laimėdavo vienintelis pareiškėjas, kuris kartais yra tik fizinis asmuo, net neturintis tinkamų techninių pajėgumų konkurso sąlygoms vykdyti.

VMU teigia, kad tokie konkursai atspindi medienos ruošos rinkos paslaugų kainas. Nusistatydama medienos ruošos paslaugų maksimalias kainas, VMU turi remtis ekonominiais skaičiavimais, proporcingai didėjančioms darbo jėgos, kuro ir medienos kainoms.

VMU nediegia naujų medienos gamybos technologijų, mažinančių plynų ir kitų kirtimų neigiamą poveikį ekosistemoms, o investuoja į naujas medkirtes ir medvežes, kurios dirba pačiose geriausiose vietose. Rangovams paliekami problemiškiausi plotai (šlapi, su didele lapuočių priemaiša, su tolimu medienos ištraukimu, mažo stiebo tūrio, prižėlę krūmų ir pan.). VMU sau pasiima geriausias biržes, kerta mašinomis, skaičiuoja pagal juos įkainius ir bando perkelti rangovams, tačiau negalima lyginti rankinio ir mašininio kirtimo įkainių, nes jų sąnaudos gali skirtis net ne procentais, bet kartais.

VMU 2019-2020 m. skelbiamuose medienos ruošos paslaugų konkursuose reikia nurodyti vieną vidutinį įkainį, todėl praktiškai nelieka jokios diferenciacijos pagal darbų sudėtingumą. Be to, nepateikiama informacija, kokias biržes rangovams reikės kirsti per 24 mėn. sutarties laikotarpį, nes dalį darbų atliks pati urėdija savo mechanizmais. Priklausomai nuo kirtimo būdo, rūšinės sudėties, stiebo tūrio, tankumo, augavietės, atstumo nuo privažiavimo kelių ir daugelio kitų sąlygų medienos gamybos savikaina gali skirtis iki 300 proc. Rangovai paslaugų kainą turi siūlyti aklai arba ieškoti būdų informaciją apie planuojamus kirtimus gauti neoficialiai. Urėdija turi skelbti pirkimo skelbime nurodytam kiekiui rangovams atiduodamų biržių sąrašą visam sutarties ar bent vienerių metų laikotarpiui.

VMU deklaruoja, kad „siekia įdiegti aukščiausius skaidrumo standartus ir kuo operatyviau reaguoti į pranešimus apie galimą korupciją“ (http://www.vivmu.lt/lt/korupcijos-prevencija/). Tačiau kai asociacija nurodė užprogramuotus požymius korupcijai Viešųjų pirkimų sąlygose, VMU parašė, kad praneštume apie darbuotojų neskaidrią veiklą pasitikėjimo linija arba teisėsaugos tarnyboms, bet sąlygų korupcijai atsirasti nepašalino. Korupcijos sąlygos būtų pašalintos, jei būtų įvesti įkainių koeficientai, atspindintys darbo sąlygų sudėtingumą, dėl kurių sumažėja darbo našumas.