2021 m. Tarptautinės miškų dienos tema yra „Miško atkūrimas: kelias į atsinaujinimą ir gerovę“

Kraštovaizdžio fotografijų konkursas, skirtas geografijos nakčiai
19 kovo, 2021
Deganti sena žolė – pavojus miškų gaisrams, gamtai ir žmonėms
22 kovo, 2021

2021 m. Tarptautinės miškų dienos tema yra „Miško atkūrimas: kelias į atsinaujinimą ir gerovę“

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja 2012 m., kovo 21 d. paskelbė Tarptautine miškų diena. Šią dieną informuojama apie miškų svarbą. Tarptautinę miškų dieną pasaulio šalys raginamos imtis vietos, nacionalinių ir tarptautinių pastangų organizuojant renginius ir iniciatyvas susijusias su mišku ir miškininkyste, taip pat kiekvienais metais pasirenkama tarptautinės miškų dienos tema.2021 m. Tarptautinės miškų dienos tema yra „Miško atkūrimas: kelias į atsinaujinimą ir gerovę“.

https://www.facebook.com/miskininkusajunga.lt/