Augalai ir gyvūnai – nepatentuotini

20 rugsėjo, 2019
Geologijos tarnyba kviečia po “velnišką” Aukštadvario kraštą
18 rugsėjo, 2019
Uždekime vilties žvakutes prie buvusių urėdijų
20 rugsėjo, 2019
Augalai ir gyvūnai – nepatentuotini

Augalai ir gyvūnai, išveisti naudojant įprastus veisimo metodus, tokius kaip kryžminimas, yra nepatentuotini, ketvirtadienį, rugsėjo 19 d., pareiškė Europos Parlamentas (EP).
Patentų neribojama prieiga prie biologinės augalų medžiagos yra būtina norint paskatinti Europos augalų veisimo ir ūkininkavimo sektorių naujoves ir konkurencingumą, kurti naujas veisles, gerinti maisto saugą ir kovoti su klimato kaita, teigiama EP priimtoje rezoliucijoje. Europarlamentarų įsitikinimu, tokios prieigos ribojimas galėtų nulemti augalų veisimo medžiagos monopolį kelių didelių tarptautinių įmonių rankose, o tai pakenktų ES ūkininkams ir vartotojams.   EP ragina Europos Komisiją dėti visas įmanomas pastangas, kad įtikintų Europos patentų tarnybą (EPO) nesuteikti patentų gaminiams, gautiems iš esmės biologinių procesų metu. Jis taip pat ragina EPO nedelsiant atkurti teisinį aiškumą šiuo klausimu ir pabrėžia, kad nė viena iš 38 Europos patentų konvenciją pasirašiusių valstybių neleidžia patentuoti tradiciniais būdais išveistų produktų.   2015 m. kovą Europos patentų tarnybos (EPO) išplėstinė apeliacinė taryba tam tikros rūšies pomidorų ir brokolių atvejais nusprendė, kad iš esmės biologinių procesų pagrindu, pavyzdžiui, kryžminimo būdu, gauti produktai gali būti patentuojami. Europos Parlamentas ne kartą yra išreiškęs prieštaravimą tokiam sprendimui. 2016 m. lapkritį įsikišus Europos Komisijai, EPO ėmėsi jį persvarstyti. Artimiausiu metu EPO išplėstinė apeliacinė taryba priims galutinį nutarimą.

Robertas Pogorelis, EP ryšių su žiniasklaida administratorius