Augalų genų bankas prijungiamas prie Valstybinės miškų tarnybos

Pašilių stumbryne pažintis su Raudonosios knygos gyvūnais – nemokama
4 liepos, 2020
Trys dienos pramogų Lietuvos zoologijos sode jo gimtadienio proga
4 liepos, 2020

Augalų genų bankas prijungiamas prie Valstybinės miškų tarnybos

Augalų genų bankas, įsikūręs Akademijos miestelyje Kėdainių rajone, reorganizuojamas ir prijungiamas prie Valstybinės miškų tarnybos (VMT), kuriai po reorganizavimo pereina visos šios įstaigos teisės ir pareigos.

Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti jų veiklą, centralizuoti administravimo, finansų, personalo, materialinių išteklių valdymo ir kitas bendrąsias funkcijas.

VMT savininko teises ir pareigas įgyvendina Aplinkos ministerija, nuostatus ir administracijos struktūrą tvirtina aplinkos ministras.

http://am.lrv.lt/lt/naujienos/augalu-genu-bankas-prijungiamas-prie-valstybines-misku-tarnybos-1