Darnus miškų tvarkymas – vienas svarbiausių valstybės lūkesčių

100 ąžuolų – kiekvienoje savivaldybėje !
17 balandžio, 2018
Kai žydi blindės, karklai, gluosniai
19 balandžio, 2018

Darnus miškų tvarkymas – vienas svarbiausių valstybės lūkesčių

Vienu svarbiausių valstybės lūkesčiu, susijusių su šalies miškais, VĮ Valstybinių miškų urėdijai (VMU) skirtame laiške aplinkos ministras Kęstutis Navickas nurodo darnų miškų ūkio valdymą ir racionalų miškų išteklių naudojimą. Valstybinių miškų urėdijai taip pat keliamas valstybės lūkestis – prisidėti prie šalies regionų plėtros, socialinės atskirties mažinimo.

„Valstybiniai miškai turi būti prižiūrimi ir saugomi atsakingai balansuojant tarp ekonominių, ekologinių ir socialinių valstybės ir visuomenės poreikių. Racionaliai naudojant miškų išteklius, tikiu, kad įmonei pavyks užtikrinti solidžią finansinę grąžą valstybei iš jos valdomo turto ir įtraukti jaunimą, ypač jaunas šeimas, regionuose užpildant laisvas darbo vietas“, – sako Kęstutis Navickas.

VMU rekomenduojama skirti gerokai daugiau dėmesio ir gamtiniu požiūriu jautrioms teritorijoms (kertinėms miško buveinėms, NATURA 2000 teritorijoms, valstybiniams draustiniams ir kt.). Vykdant gamtotvarkos ir miškų ūkio priemones jautriose gamtinėse teritorijose pagal galimybes siūloma kuo mažiau naudoti miškų ūkio technikos, vengti jos neigiamo poveikio saugomoms rūšims.

Šiuo metu vienas pagrindinių VMU veiklos prioritetų – sėkmingai užbaigti valstybinių miškų valdymo konsolidaciją, apjungti įmonės padalinių bendrąsias administracines funkcijas, o medienos ruošą organizuoti centralizuotai.

„Akcininko iškelti ambicingi lūkesčiai taps svarbiomis gairėmis rengiant įmonės strategiją ir artimiausius veiklos planus. Vykdant reorganizaciją įmonės vadovybė sieks išsaugoti darbo vietas regionuose, išlaikys dabartinį girininkijų skaičių ir pasitelks sukauptą darbuotojų patirtį valstybinių miškų sektoriuje. Tikiu, kad visi drauge įgyvendinsime mums suformuotus tikslus ir uždavinius“, – pabrėžia įmonės direktorius Marius Pulkauninkas.

Tikimasi, kad pasibaigus valstybinių miškų pertvarkai VMU centrinė administracija ar jos dalis bus įkurta viename iš regionų. Įmonę sudarys 26 regioniniai padaliniai.

VMU pavesta vykdyti kompleksinę miškų ūkio veiklą. Įmonė turi didinti šalies miškingumą, diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir išteklių naudojimo technologijas, prižiūrėti ir taisyti visų nuosavybės formų miškuose esančius kelius ir saugoti miškus nuo gaisrų.

AM Viešųjų ryšių skyrius

http://www.am.lt/VI/index.php#a/19324

Foto R.Daugalo