Deginti klijuotą medieną mažos galios katiluose labai pavojinga

19 balandžio, 2019
Miškininkai kviečia į tradicinį Nacionalinį miškasodį
18 balandžio, 2019
Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai: įstatymai ypatingos skubos tvarka gali būti priimami tik išskirtiniais konstituciškai pagrįstais atvejais
19 balandžio, 2019

Deginti klijuotą medieną mažos galios katiluose labai pavojinga

Buitiniuose katiluose deginti klijuotą medieną labai pavojinga, nes išmetamosiose dujose anglies monoksido (smalkių) koncentracija net 15 kartų yra didesnė nei išmestose iš pramoninio katilo. Dėl to siūloma neleisti deginti tokių liekanų ir iš jų pagaminto kuro buitiniuose bei mažos šiluminės galios pramoniniuose katiluose, kuriuose sudėtinga palaikyti tinkamas degimo sąlygas.

Mokslininkai Aplinkos ministerijos (AM) užsakymu įvertino galimybes Lietuvoje gaminti šilumos energiją deginant medienos apdirbimo pramonės įmonėse susidarančias klijuotos medienos plokščių atraižas aplinkai ir žmonių sveikatai saugiu būdu. Šį vertinimą atliko UAB „Ekokonsultacijos“ ekspertai, bendradarbiaudami su Kauno technologijos universitetu.

Eksperimento metu buvo tiriami degimo produktai, išsiskiriantys deginant natūralią medieną ir įvairias klijuotos medienos apdirbimo liekanas. Dalis iš medienos drožlių ar skiedrų pagamintų plokščių atraižų gali būti užterštos chloro junginiais, sunkiaisiais metalais ir kitomis cheminėmis medžiagomis. Kadangi leistina tarša jas deginant šilumai gaminti nepakankamai reglamentuota, kyla grėsmė, kad deginant tokias liekanas neefektyviai veikiančiuose katiluose (krosnyse) gali išsiskirti pavojingų teršalų.

Tyrimai patvirtino, kad buitiniuose katiluose deginti klijuotą medieną labai pavojinga. Pramoniniuose didesnės šiluminės galios katiluose užtikrinus geras degimo sąlygas, deginant klijuotą medieną (neužterštą pavojingomis medžiagomis) išmetamo anglies monoksido ir kitų tarpinių degimo produktų koncentracija išmetamosiose dujose yra daug mažesnė ir beveik prilygsta natūralios medienos degimui.

Siekiant medienos apdirbimo pramonės liekanas deginti saugiu aplinkai ir sveikatai būdu, mokslininkai siūlo jas deginantiems įrenginiams taikyti anglies monoksido ribinę vertę ir juose įrengti papildomų priemonių degimo parametrams stebėti bei registruoti. Tai leistų nuolat kontroliuoti degimo sąlygas.

Remdamasi šio mokslinio vertinimo rezultatais Aplinkos ministerija ketina peržiūrėti kurą deginantiems įrenginiams taikomus reikalavimus ir juos atnaujinti, be to, siūlyti Energetikos ministerijai naujomis nuostatomis papildyti Lietuvoje kietajam biokurui taikomus reikalavimus.

Parengta pagal AM inf.