Dėl Punios šilo apsaugos – konsultacijos su visuomene

Europos Parlamentas siekia sustabdyti nelegalią prekybą katėmis ir šunimis
13 vasario, 2020
Miškininkai 700 tonų atliekų iš miškų išvežė net 300 sunkvežimių
14 vasario, 2020

Dėl Punios šilo apsaugos – konsultacijos su visuomene

Visuomenė kviečiama susipažinti su aplinkos ministro įsakymo projektu, kuriuo, patikslinus buveinių apsaugai svarbių teritorijų sąrašą, siūlomanustatyti Punios šilo apsaugos tikslus. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki vasario 25 d.

Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ priklausančio Punios šilo, kuris yra Nemuno kilpų regioniniame parke, apsaugos tikslus siūloma nustatyti, remiantis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos specialistų pernai atlikta išsamia jo gamtinių vertybių apskaita.

Aplinkos ministerija siūlo kompromisinį šio šilo apsaugos modelį, pagal kurį daugiau kaip pusei (65 proc., t. y. 1444 ha) Punios šilo botaninio zoologinio draustinio teritorijos būtų keliamas pagrindinis tikslas – palaikyti palankią buveinių ir rūšių apsaugos būklę arba ją atkurti iki palankios. Tuo pačiu būtų sudarytos sąlygos genetinių pušies ir eglės medynų, kurių bendras plotas šile yra 293 ha, apsaugai ir užtikrinta teisė laisvai lankytis vietos gyventojams ir iš toliau atvykstantiems draustinio lankytojams. Pažymėtina, kad Punios šile esančios rezervatinės zonos ribos nebūtų keičiamos.

Konkrečių, pamatuojamų ir erdvėje apibrėžtų apsaugos tikslų nustatymas numatytų efektyvią Punios šile esančių Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugą, sudarytų galimybes genetinių medynų tvarkymui ir išsaugojimui.

AM Strateginės komunikacijos skyrius

Nuotrauka Dainiaus Šerono