Erfurto taikomųjų mokslų universiteto profesoriaus Erik Findeisen (Vokietija) vizitas KMAIK

29 kovo, 2019
Išsaugokime Tytuvėnų miško muziejų
29 kovo, 2019
Jaunieji miško bičiuliai neliks pamestinukais?
29 kovo, 2019

Erfurto taikomųjų mokslų universiteto profesoriaus Erik Findeisen (Vokietija) vizitas KMAIK

Šių metų kovo 12 – 25 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje pagal Lietuvos Švietimo mainų paramos fondo programą viešėjo Erfurto taikomųjų mokslų universiteto profesorius Erik Findeisen (Vokietija), kuris kolegijos Miškininkystės studijų programos studentams dvi savaites skaitė paskaitų ciklą bei vedė praktinius užsiėmimus miške. Vizito metu svečias taip pat skaitė atvirą paskaitą „Lyninių sistemų panaudojimas medienos ištraukimui“, kurioje dalyvavo ne tik KMAIK studentai bei dėstytojai, bet ir Valstybinių miškų urėdijos, LAMMC Miškų instituto, Švenčionių profesinio rengimo centro, miško darbų įmonės UAB „Skogran“, Mocevičiaus firmos „Ginalas“ atstovai.

Prof. E. Findeisen – kvalifikuotas miško eksplotacijos srities specialistas, sukaupęs nemenką praktinę (ilgametis vadovaujantis darbas valstybinius miškus administruojančioje įmonėje) bei pedagoginę patirtį (dėstomi dalykai ir mokslinių tyrimų kryptys – miško darbų organizavimas ir medienos ruošos technologijos, miško kelių projektavimas, medienos naudojimas). Viešėdamas KMAIK profesorius ne tik dalijosi gerąja miškininkavimo praktika Vokietijoje, supažindino su naujausiomis medienos ruošos ir ištraukimo technologijomis, miško kelių projektavimo bei tiesimo technologijomis, Vokietijos miškų bei miško darbų įmonių sertifikavimo sistemomis, medieninės kilmės produkcijos ekonominėmis perspektyvomis, miškininkystės specialistų ruošimo Vokietijos aukštosiose bei profesinėse mokyklose ypatumais, tačiau taip pat noriai diskutavo su studentais įvairiais aktualiais ūkininkavimo miškuose klausimais. Kartu su profesoriumi vykę praktiniai užsiėmimai miško objektuose Valstybinių miškų urėdijos Dubravos ir Marijampolės regioninių padalinių, vizitai UAB „Likmerė“ beržo faneros gamykloje ir UAB „Enerstenos grupė“ Mokslo ir tyrimų centre bei kogeneracinėje biokurą naudojančioje jėgainėje neabejotinai praplėtė mūsų kolegijos dėstytojų ir studentų akiratį.

Džiaugiamės, kad į KMAIK atvyko tokio aukšto lygio specialistas, mokslininkas, pedagogas, kuris ne tik noriai dalijosi patirtimi ir žiniomis, tačiau kartu labai šiltai ir draugiškai bendravo su mūsų darbuotojais ir studentais. Atsisveikinimui su profesoriumi mūsų šaunuoliai studentai net surengė pikniką miške prie laužo !

http://www.kmaik.lt/news/372/230/Erfurto-taikomuju-mokslu-universiteto-profesoriaus-Erik-Findeisen-Vokietija-vizitas-KMAIK