Europos Parlamento nario Juozo Oleko sveikinimas

A.Tebėra: „Dešimt milijonų eurų buvo galima sutaupyti“
9 kovo, 2020
Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu!
11 kovo, 2020

Mielieji tėvynainiai,

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmečiu. Taip sutampa, kad dar švenčiame ir Tautos atgimimo kovotojų leidinio  „Varpo“ 130-ąsias metines. „Pradėjome išduoti laikraštį prie mažų spėkų, prie menkų turtų, bet turėdami didę viltį, kad skaitlius mūsų sądarbininkų greit pasididins, kad mūsų darbas neliks tuščias, bet ras atsišaukimą tarp visų Lietuvių, trokštančių Lietuviais būti ir tėvynei savo tarnauti“, – taip buvo pristatytas „Varpas“.

Šios viltys išsipildė: „Varpas“ spaudos draudimo laikotarpiu gyvavo net 17 metų, kėlė tautinio atgimimo, tautos vienybės, demokratijos, humanizmo idėjas, smerkė rusinimo politiką, skelbė grožinę literatūrą ir jos kritiką.

Esame lyg „Varpo“  idėjų tęsėjai, tų mūsų didžiavyrių, kurie atvedė mus į Laisvės 1918-uosius,  ir jau kita karta – į 1990-ųjų  Kovo 11-ąją. Visos Lietuvos pasiryžimas apginti laisvę bei atkurti Nepriklausomybę buvo didžiulis ir įkvepiantis.  Šiandien  mes didžiuojamės ir esame dėkingi tiems žmonėms, kad Lietuva yra laisva, kad ji tapo tokių tarptautinių bendrijų kaip Europos Sąjunga ir  NATO nare, kad mūsų jaunimas gali laisvai keliauti po visą Europą, studijuoti, mokytis, grįžti į savo kraštą ir kurti.

Ypač dabar, kai  dirbu  Europos Parlamente, aš matau tą didžiulį Lietuvos žmonių entuziazmą ir pasiekimus, kurie išties akivaizdūs, palyginti su šalimis, kurios nežengė Lietuvos pramintu keliu.

Europos Parlamente mes minime Lietuvos valstybės atkūrimo trisdešimtmetį kaip ženklą bei pirmą žingsnį laisvėjimo kelyje, nes ir estai, ir latviai sekė paskui  mus,  kol susibūrėme laisvų Europos valstybių bendrijoje.

Norėčiau palinkėti visoms ateinančioms kartoms, ne tik savo vaikams ir anūkams, kad jos puoselėtų šiuos svarbiausius Laisvės ir demokratijos siekius, juos gintų ir galėtų džiaugtis jų vaisiais.

Europos Parlamento narys Juozas Olekas