Įgyk paklausią specialybę Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje

17 rugpjūčio, 2018
Kviečiame į Jurbarko krašto šventę 2018
16 rugpjūčio, 2018
Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioniniam padaliniui vadovauja Šarūnas Bagdonas
20 rugpjūčio, 2018

Įgyk paklausią specialybę  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje

 

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK) – specializuota, savo aiškią nišą turinti Lietuvos aukštoji mokykla, nepaliesta aplink siaučiančių dabartinės švietimo sistemos reformos vėjų.

KMAIK jau daugelį metų ruošia unikalių specialybių profesionalus, kurių nerengia jokia kita aukštoji mokykla. Tik mūsų kolegijoje galima įgyti miškininkystės, sodininkystės, hidrotechninės statybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o želdynų dizaino, žemėtvarkos ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamojo turto vertinimo specialistų rengimui taip pat skiriama daug dėmesio. Puikūs KMAIK absolventų, mūsų socialinių partnerių atsiliepimai apie studijų kokybę, geras karjeros perspektyvas kalba patys už save. Visos KMAIK siūlomos studijų programos tarptautinių ekspertų įvertintos aukštais balais ir akredituotos. Mūsų studentai turi puikias galimybes išvykti studijuoti ar atlikti praktiką užsienio valstybėse pagal Erasmus+ bei NordNatur mainų programas. Mūsų paruošti aukštos kvalifikacijos specialistai paklausūs darbo rinkoje. Absolventai taip pat turi puikias galimybes tęsti studijas magistrantūroje universitetuose (VDU, ASU, VU, VGTU, KU, ŠU ir kt.).

Miškininkystės specialistai jau daugiau kaip 90 metų rengiami mūsų mokykloje. Šiandien didžioji dauguma mūsų absolventų darbuojasi valstybiniuose ir privačiuose miškuose, kuria savo įmones, organizuoja miško atkūrimo ir įveisimo darbus, išmano medienos ruošos ir apdirbimo technologijas, miško ūkinės veiklos projektavimo aspektus, tvarko rekreacinės paskirties bei saugomas teritorijas, veisia plantacijas, ruošia biokurą, konsultuoja privačius miško savininkus ūkinės veiklos klausimais ir kita. Kolegijos parengti specialistai dirba girininkais, girininkų pavaduotojais, eiguliais, rengia miškotvarkos projektus ir pan. Panorėję kopti karjeros laiptais, nesunkiai išsilygina studijas universitetuose, ten įgyja magistro ar net mokslų daktaro laipsnį.

Želdynų dizaino specialistai, išmanantys augalų biologiją bei ekologiją, įgiję želdynų projektavimo žinių, susipažinę su naujausiomis želdinių įrengimo ir priežiūros technologijomis, gali sukurti svajonių aplinką miesto ar kaimo sodyboje, prie daugiabučio namo ar įmonės teritorijoje, suprojektuoti, įrengti, prižiūrėti želdinius parkuose, gatvėse, aikštėse, skveruose, kurti floristines kompozicijas. Mūsų parengti specialistai patys steigia savo įmones, užsiima individualia veikla, dirba privačiose bei savivaldybių įmonėse.

Sodininkystės specialistai, kurie rengiami tik KMAIK, gilinasi į sodo vaisinių, dekoratyvinių, vaistinių augalų auginimo technologijas, susipažįsta su naujausiomis sodininkystės tendencijomis, moka įveisti verslinį sodą, sukurti mini sodelį balkone ar ant daugiaaukščio pastato stogo, kurti žaliąsias sienas, auginti gėles, ekologiškas daržoves, jas perdirbti, kurti verslo įmonę. Mūsų specialistai dirba sodininkystės bei daržininkystės ūkiuose, užsiima individualia veikla, konsultuoja pradedančius sodininkus įvairiais klausimais.

Hidrotechninės statybos specialistai tarp visų Lietuvos kolegijų taip pat rengiami tik KMAIK. Studijuojantieji hidrotechninę statybą įgyja inžinerinių žinių ir gebėjimų, kurie ypač reikalingi atliekant sudėtingus hidrotechninių statinių ir įrenginių (užtvankų, vandentiekio, vandenvalos, sausinimo, drėkinimo ir kt.), kelių projektavimo, statybos ir remonto darbus, įsisavina „išmaniojo namo“ technologijas, išmoksta projektuoti ir įrengti pastatų vidaus ir lauko inžinerines sistemas, įgauna svarbiausių žinių dirbant su atsinaujinančiais energijos ištekliais. Mūsų specialistai dalyvavo Vilniaus Gedimino kalno avarinės būklės tyrimo darbuose, be jų neapsieinama ieškant sprendimų yrančių šlaitų būklei stabilizuoti. KMAIK studentai pagal specialybę įsidarbina jau antrame ar trečiame kurse, o absolventus į darbą kviečia patys darbdaviai, jie labai laukiami ir magistrantūros studijose.

Žemėtvarkos specialistai gerai išmano žemės tvarkymo bei kraštotvarkos pagrindus, įsisavina geodezijos ir skaitmeninės kartografijos metodus, teritorijų planavimo ir žemėtvarkos projektavimo principus, verslo organizavimo, žemėtvarkos vadybos, apskaitos metodus. Specialistai dirba valstybinėse ir privačiose įmonėse, užsiima individualia veikla, atlieka matavimo, apskaitos, projektavimo darbus, jiems darbo niekada netrūksta.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialistai išmano matavimų pagrindus, įsisavina skaitmeninės kartografijos metodus, išmano hipotekos principus, gali atlikti statinių kadastrinius matavimus, tvarkyti nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis, naudotis erdvinių duomenų rinkiniais, NT kadastro informacinėmis sistemomis, išmano nekilnojamojo turto formavimo ir pertvarkymo teisinius aspektus. Absolventai dirba valstybinėse ir privačiose įmonėse, užsiima individualia veikla, atlieka NT matavimus, tvarko nekilnojamojo turto kadastro ir registro duomenis.