INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Baltic ForBio“

Toliau modernizuojamas Panevėžio medelynas
2 balandžio, 2021
Papasakojome istoriją, kas atsitinka deginant žolę
6 balandžio, 2021

INTERREG Baltijos jūros regiono programos projektas „Baltic ForBio“

Europoje ir visame pasaulyje susidomėjimas atsinaujinančia energetika nuolat auga – tai patraukli tradicinės energetikos alternatyva, nes iškastinių energijos išteklių deginimas didina aplinkos taršą, greitina klimato atšilimą, vis dažniau sukeliantį stichines nelaimes. Atsinaujinantys energijos ištekliai ne tik padeda spręsti klimato kaitos problemas, bet ir sudaro sąlygas kovoti su nedarbu, energetinės atskirties ir skurdo bei kitomis ekonomikos problemomis. Be to, pasaulinės iškastinių energijos išteklių atsargos yra baigtinės, jos senka, o ir kainos už šį kurą nestabilios.

Dr. Valda Gudynaitė – Franckevičienė

Atsinaujinančios energetikos klausimai vis dažniau svarstomi politikų, mokslinėse konferencijose,  aplinkosaugininkų, miškininkų pasitarimuose. Tvirtą ir aiškią nuomonę dažnai turi ir atskiros visuomenės grupės. Dėl to vis didesnis dėmesys skiriamas ir biomasės potencialo vertinimui bei jos naudojimui „žaliosios“ energijos gamybai. Ne paslaptis, kad miškuose sukauptas didžiulis biomasės potencialas, kurios didžiąją dalį (medieną) sunaudoja medienos bei popieriaus pramonė. Kurui paprastai naudojama menkavertė mediena, miško kirtimo bei medienos apdirbimo atliekos. Plintant biomasės energetikai juntamas vis didesnis miško biokuro poreikis, o norint jį patenkinti siekiama kuo efektyviau panaudoti kirtimo atliekas bei per tarpinius kirtimus iškertamų smulkių medžių biomasę.

Projekto „Baltic ForBio“ siekis – įvertinti biokuro potencialą projekte dalyvaujančių Baltijos jūros regiono (BSR) šalių miškuose.  Projekto trukmė – ketveri metai, visa veikla buvo suskirstyta į atskiras grupes (WP2, WP3, WP4, WP5). Prie projekto uždavinių įgyvendinimo prisijungė skirtingos, tačiau bendrų tikslų siekiančios miškininkystės mokslo ir mokymo įstaigos, miškų konsultavimo tarnybos, privačių miškų savininkų organizacijos iš Švedijos, Suomijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Vokietijos.

„Baltic ForBio“ WP2 veiklos paketo tikslas – padėti miško savininkams, įmonėms ir kitiems suinteresuotiems asmenims tvariai išnaudoti visas medienos ruošos galimybes, nesumenkinant kitų miško funkcijų (pvz., gyvūnų gyvenamosios aplinkos ir pan.). Projekto metu partneriai rinko informaciją, geruosius pavyzdžius ir žinias, kaip tai įgyvendinti realiame pasaulyje, o to rezultatas – vadovas miško biokuro (kirtimo atliekų, įskaitant šviesinimų metu iškertamą medieną) ruošėjams, miško savininkams. Gairės, kurių apimtis 200 psl., pateikiamos lietuvių, rusų, anglų kalbomis.

Partnerių šalyse taip pat buvo įsteigti demonstraciniai objektai pademonstruoti biokuro ruošos iš kirtimo atliekų ne pagrindinių kirtimų metu procesą. Mokslininkų ir konsultavimo tarnybų esamos ir nuolat atnaujinamos žinios turi pasiekti pagrindinį paslaugos gavėją – miško savininką, specialistą, miško ruošos darbininką, todėl vadovaujant kolegoms iš Latvijos (Ltd. Latvian Rural Advisory and Training Centre)  parengta profesinių gebėjimų tobulinimo programa. Šio paketo rezultatai sėkmingai pristatyti miškininkystės studentams – ateities miškų ūkio specialistams iš partnerių šalių, o dabar jau pasiekiami visiems, norintiems gilinti žinias, tobulėti ar sužinoti kitų šalių patirtį biokuro ir miškininkystės srityse.

Dr. Valda Gudynaitė – Franckevičienė

Laukite tęsinio

Gairės lietuvių kalba: https://www.slu.se/contentassets/9914dbb6d21a49b18917f192162d329e/993222_wp2_ga22_handbook_liettua_verkkoon_navi_010321.pdf

Gairės anglų kalba: https://www.slu.se/contentassets/9914dbb6d21a49b18917f192162d329e/wp2_ga22_handbook_eng_verkkoon_010321.pdf

Gairės rusų kalba: https://www.slu.se/contentassets/9914dbb6d21a49b18917f192162d329e/wp2_ga22_handbook_rus_verkkoon_010321.pdf