Iškasenų po valstybiniais miškais naudojimą reguliuos Vyriausybė

2 rugpjūčio, 2018
Gaisrų bangą Švedijoje nulėmė miškų ūkio politika, sako aplinkosaugininkai
2 rugpjūčio, 2018
Kontrastų sala ir nakvynė milžiniško kraterio gilumoje
2 rugpjūčio, 2018

Iškasenų po valstybiniais miškais naudojimą reguliuos Vyriausybė

 

Aplinkos ministerija, siekdama apsaugoti valstybinės reikšmės miško išteklius ir aiškiau reglamentuoti leidimo naudoti naudingąsias iškasenas išdavimo tvarką,  kartu su kitomis atsakingomis institucijomis ruošiasi parengti Žemės gelmių įstatymo pakeitimo projektą. Pagal jį  sprendimą dėl naudingųjų iškasenų, esančių po valstybinės reikšmės miškų plotais, naudojimo priimtų Vyriausybė, informavo AM Ryšių su visuomene skyrius.

Šiuo metu žemės gelmių naudojimo kontrolę vykdo ir leidimus eksploatuoti naudingąsias iškasenas išduoda Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Ji taip pat išduoda ir leidimus naudoti naudingąsias iškasenas, esančias po valstybinės reikšmės miškais, neatsižvelgdama į jų statusą. Valstybinės reikšmės miškai yra išskirtinė valstybės nuosavybė,  todėl tokia susiformavusi praktika, pasak aplinkos viceministro Martyno Norbuto, yra taisytina.

„Ir žemės gelmės, ir valstybinės reikšmės miškai yra valstybės nuosavybė, kuri turi būti naudojama racionaliai, atsižvelgiant į viešąjį interesą ir siekiant užtikrinti maksimalią ekonominę naudą bei minimalų neigiamą poveikį aplinkai. Žemės gelmių ir valstybinės reikšmės miškų savininko funkcijas įgyvendina Lietuvos Vyriausybė. Tačiau vadovaujantis galiojančia leidimų naudoti žemės gelmes išdavimo tvarka Vyriausybė negali spręsti, kaip būtų naudingiau naudoti gamtos išteklius, kurie yra tame pačiame plote“, – pažymi  M. Norbutas. 

Minėtam įstatymo pakeitimui po atitinkamų svarstymų dar turi pritarti Seimas.

Parengta pagal AM informaciją

Foto Bronislovas Ambrozas