Išplėstas Žuvinto biosferos rezervatas

25 rugsėjo, 2019
Knyga “Sūduvos girios”
25 rugsėjo, 2019
Neprižiūrimas miškas – miręs miškas
25 rugsėjo, 2019

Išplėstas Žuvinto biosferos rezervatas

Vyriausybė trečiadienio posėdyje (rugsėjo 25 d.) nutarė pakeisti Žuvinto biosferos rezervato ribas. Po pakeitimų bendras biosferos rezervato plotas padidės 84 ha (0,5 proc.) – nuo 18 490 ha iki 18 574 ha. Rezervato plotas padidintas siekiant geriau apsaugoti jo gamtos vertybes.

Biosferos rezervato išorinė riba keičiama įtraukiant visą buvusią Amalvo pelkę, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos hidrologiniam režimui atkurti.

Atliekami ir funkcinių zonų pakeitimai: konservacinio funkcinio prioriteto zonų plotas padidės 483 ha, o ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto – 510 ha. Žemės ūkio funkcinio prioriteto zonų plotas sumažės 135 ha, ekosistemų atkūrimo funkcinio prioriteto – 4 ha. Neliks miškų ūkio funkcinio prioriteto zonos, bet suformuota nauja gyvenamojo funkcinio prioriteto zona –118 ha.

Iš rezervato išimamas 0,07 ha sklypas su Pirmojo pasaulinio karo vokiečių karių kapinėmis. Jis priskirtas ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonai.

Du miškų ūkio paskirties žemės sklypai iš Kiaulyčios botaninio-zoologinio draustinio prijungiami prie rezervato zonos, siekiant užtikrinti palankią EB svarbos natūralių buveinių būklę ir išsaugoti nykstančias augalų bei gyvūnų rūšis. Prie Želsvos botaninio-zoologinio draustinio prijungiama 96,7 ha iš miškų ūkio zonos ir 50,2 ha iš ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonos, siekiant užtikrinti palankią Buktos miške išskirtų EB svarbos natūralių buveinių būklę. Prie Paželsvių botaninio-zoologinio draustinio prijungiama 265 ha iš ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonos.

Keičiamos ir kitų funkcinio prioriteto zonų ribos. Buktos miško pietinėje dalyje miškų ūkio paskirties sklype 34 ha funkcinio prioriteto zona priskiriama ekologinės apsaugos funkcinio prioriteto zonai, keičiant miškų grupę iš IV (ūkiniai miškai) į III (apsauginiai miškai).

Parengta pagal Aplinkos ministerijos inf.