Įstatymo pataisos leistų sumažinti šildymo kainas

Naujiems miškams veisti – 1,3 mln. eurų
24 sausio, 2022
Regioninių parkų direkcijų pertvarka: leis dirbti ir užsidirbti
24 sausio, 2022

Įstatymo pataisos leistų sumažinti šildymo kainas

Energetikos ministerija vertinimui pateikė pasiūlymą, kuriam pritarus, kaip teigia viceministrė Inga Žilienė, sustiprėtų šalies energetinė nepriklausomybė, atsirastų naujų darbo vietų regionuose, mažėtų iškastinio kuro naudojimas, o taip pat, kas aktualu kiekvienam šalies gyventojui, galėtume išvengti aukštų energijos kainų šuolių.

Kol kas Lietuvoje biokurui naudojama geresnės kokybės mediena, o miško kirtimo atliekos (SM3) paliekamos miške pūti. Lietuvos bioenergetikos asociacijos LITBIOMA duomenimis, Lietuvoje miško kirtimo liekanų bendras kiekis sudaro apie 1,6 mln. ktm., tuo tarpu nesunaudojamas kiekis – apie 1,1 mln. ktm. Bendras medienos poreikis CŠT šilumos gamybos sektoriui sudaro apie 3,5–4 mln. ktm. medienos per metus. Kita žaliava gaminti biokurui (pramonės atliekos, žemės ūkio paskirties laukų valymų mediena, malkinė mediena) daugiausiai naudojama SM2 ir SM1 kokybės biokuro gamybai.

„Keletą pastarųjų metų Lietuvos biokuro rinka buvo perpildyta iš Baltarusijos importuojamu pigiu biokuru ir biomasės žaliava. Ši situacija rinkoje tam tikra prasme „išlepino“ kai kuriuos šilumos gamintojus, iš Baltarusijos importuojamas aukštesnės kokybės (SM2 ir SM1 klasės) biokuras buvo pardavinėjimas už prastesnės kokybės (SM3 klasės) biokuro kainą ir net pigiau“, – pastebi viceministrė I. Žilienė.

Viceministrė pripažįsta, kad šilumos gamintojams iš technologinės pusės paprasčiau naudoti aukštesnės kokybės biokurą, kadangi tokiu atveju reikia mažiau priežiūros darbų, biokuro deginimo įrenginių valymų ir pan. Tačiau kai tokio biokuro kaina tik neženkliai didesnė, įsitikinusi viceministrė, šilumos gamybai turi būti naudojamas prastesnės kokybės biokuras, t. y. jokiai kitai produkcijai nebepanaudojamos miško kirtimo atliekos.

„Tai yra tikrasis ir tvarusis biokuras, kuomet šilumos gamybai panaudojama išskirtinai tik ta žaliava, kuri kitu atveju liktų miške supūti“, – sako viceministrė I. Žilienė.

Vienas iš rūpesčių, kurį sukelia geresnės ir importuotos medienos naudojimas biokurui, – stipriai išaugusios šildymo kainos. Priėmus įstatymą, kad biokuro gamintojai kaip dalį žaliavos privalėtų naudoti prastesnės kokybės žaliavą, sumažėtų ir šilumos kaina, kuri šį sezoną yra istoriškai aukšta.

Energetikos ministerija šiuo metu viešam svarstymui yra pateikusi LR Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus. Planuojama, kad Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai bus svarstomi Seimo pavasario sesijoje ir Seimui pritarus – įsigaliotų nuo 2022 m. spalio mėnesio.

www.miskininkas.eu inf.