JT aplinkos asamblėjos sesijoje – apie miškų ir pelkių svarbą Lietuvai

KMAIK – aiškią nišą turinti aukštoji, daug metų rengianti unikalių specialybių profesionalus
24 vasario, 2021
Miškų ir ekologijos fakultetas – šuolis į sėkmingą profesinį gyvenimą
3 kovo, 2021

JT aplinkos asamblėjos sesijoje – apie miškų ir pelkių svarbą Lietuvai

Ypatingą Lietuvos dėmesį miškams ir pelkėms per antradienį vykusią Jungtinių Tautų aplinkos asamblėjos 5-ąją sesiją pažymėjo joje dalyvavęs aplinkos viceministras Danas Augutis. Šis svarbus tarptautinis renginys – tai aplinkos politikos  lyderių dialogas apie gamtai svarbius valstybių veiksmus, darnaus vystymosi indėlį kuriant atsparesnį ir tvaresnį pasaulį po pandemijos.

Viceministras pabrėžė, kad COVID-19 krizė dar labiau išryškino biologinės įvairovės, tinkamai veikiančių ekosistemų ir aplinkos svarbą žmogaus sveikatai, gyvenimo kokybei, apsaugai nuo stichinių nelaimių, ekonomikos atsigavimui.

„Lietuva ypatingą dėmesį skirs miškams ir pelkėms. Mūsų klimato juostoje šios ekosistemos atlieka svarbiausią vaidmenį saugant biologinę įvairovę ir kovojant su klimato kaita. Šiais metais pasirašysime Nacionalinį miškų susitarimą, kuris apims ilgalaikes miškų politikos gaires, užtikrins tvarų miškų naudojimą  ir  retų rūšių apsaugą, – sakė Danas Augutis. – Sieksime atkurti nualintas pelkes, kurios efektyviai prisideda prie klimato kaitos švelninimo. Įsipareigojome iki 2024 m. padidinti saugomų teritorijų plotą 20 proc., ketvirtadalis jų būtų griežtai saugomos“.

Aplinkos ministrai ir kiti aukšto rango valstybių atstovai diskutavo, kaip užtikrinti darnaus vystymosi aplinkosaugos aspektus, kaip tarptautinė bendruomenė gali prie to prisidėti, koks turėtų būti Jungtinių Tautų aplinkos programos vaidmuo.

JT aplinkos asamblėjos 5-oji sesija dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos padalyta į dvi dalis. Pirmoji buvo surengta vasario 22-23 d. nuotoliniu būdu, antroji planuojama 2022 m. vasarį Nairobyje, Kenijoje.

JT aplinkos asamblėja yra aukščiausia aplinkosauginius sprendimus tarptautiniu lygmeniu priimanti institucija. Ji telkia vyriausybių, visuomenės, verslo ir kitų suinteresuotųjų grupių atstovus ne tik dalytis aplinkosauginėmis idėjomis, bet ir įsipareigoti imtis konkrečių veiksmų.