Kėdainių urėdijoje miškus sodina rangovai

10 balandžio, 2017
Alytaus RAAD Lazdijų rajono agentūros vedėjas Evaldas Brusokas

Aplinkos apsaugos inspektoriams – daugiau galių10 balandžio, 2017

Velykinis sveikinimas
12 balandžio, 2017
 

Kėdainių miškų urėdijos medelyne ir kirtimo biržėse šiuo metu sparčiai darbuojasi rangovai – jų samdomi darbininkai kasa sodmenis iš medelyno lysvių, veža į sodinimo vietas ir pagal nustatytas schemas, vadovaujant girininkijų specialistams, sodina medelius. Miško sodmenimis urėdija yra visiškai apsirūpinusi. Paprastojo ąžuolo ir paprastosios eglės, mažalapės liepos, paprastojo klevo sodinukų ji gali pasiūlyti ir kitoms miškų urėdijoms bei privačių miškų savininkams.

Kėdainių miškų urėdijos medelynas įkurtas dar prieškariu - 1931 metais. Dabar jis užima 55 ha plotą. Medelyne įrengtos laistymo sistemos, o sodmenų auginimo laukai plyti dvejuose blokuose. Juose auginami sodinukai miškams želdinti, miestų ir gyvenviečių želdynams bei kitiems įvairiems visuomenės poreikiams.

„Sodmenys miškams atkurti ir įveisti auginami atvirame mineraliniame grunte, lysvėse, su atvira šaknų sistema. Toks auginimo būdas leidžia apsirūpinti įvairaus dydžio sodmenimis, ypač lapuočių, kurie naudojami miškams atkurti derlingose augavietėse su gausia ir vešlia augmenija. Dalis dekoratyvinių sodmenų auginama su uždara šaknų sistema, t.y. įvairiuose puodeliuose ar vazonuose. Tokius medelius galima sodinti ir augalų vegetacijos metu, norimu laiku. Dekoratyviniai sodmenys medelyne auginami jau daug metų ir yra adaptuoti Lietuvos klimatui“,- aiškina Kėdainių miškų urėdijos vyriausiasis miškininkas Kazys Vutencas.

Urėdija gali pasigirti sėkminga ilgamete patirtimi skiepijimo būdu auginant paprastojo ąžuolo ir paprastojo uosio sodmenis. Skiepijimo būdu padauginti sodmenys auginami vykdant Valstybinės miškų tarnybos genetinių išteklių skyriaus pavedimus. Šiuo metu įvairiais būdais padaugintų sodmenų Lietuvos miško sėklinės bazės objektams ir bandomiesiems želdiniams auginama apie 20 tūkst. vienetų.

Per pastaruosius metus iš viso medelyne auginama apie 2 mln. įvairių sodmenų, iš jų apie 1 mln. - eglės ir 1 mln. - lapuočių. Iš pastarųjų vyrauja paprastasis ąžuolas, kurio auginama 600 tūkst. vnt.

„Esant poreikiui Kėdainių miškų urėdija galėtų auginti ir didesnį sodmenų kiekį. Deja, paskutiniu metu sodinukų paklausa, ypač privačių miškų ir žemių savininkams, ženkliai sumažėjusi. Urėdija turi sukaupusi 70 kg plantacinių juodalksnio sėklų. Po kelių metų pradės derėti ir 1,8 ha ploto jauna antros kartos juodalksnio sėklinė plantacija. Tačiau dabar jaučiamas juodalksnio sėklų perteklius, nes šios sėklinės plantacijos veisiamos ir kitose miškų urėdijose. Akivaizdu, kad po metų kitų aukštos kokybės juodalksnio sėklų galbūt nebebus kur panaudoti“,- apie problemas kalba urėdijos vyriausiasis miškininkas.

Anot jo, pagrindinės investicijos į medelyną įgyvendintos iki 2015 metų, tačiau dar ne visos. Generalinės miškų urėdijos sudaryta medelynų optimizavimo komisija Kėdainių urėdijos medelyną priskyrė sąlyginai paliktinai medelynų grupei, tad lėšų medelyno plėtrai šiuo metu neketinama skirti. 2019 m. numatytas papildomas medelyno veiklos vertinimas, po kurio medelyno perspektyva taps aiškesnė.

Miškus atkurs daugiau nei 390 ha plote

Kėdainių miškų urėdija šiemet atkurti miškus numato 392 ha plote, iš jų mišrūs želdiniai ir savaime atželiantys žėliniai užims 182 ha, tik žėliniai - 210 ha. Iš viso bus pasodinta apie 515 tūkst. vnt. įvairių sodmenų – mišrių ąžuolo, eglės, juodalksnio želdynų, be to, kiek mažiau mažalapės liepos, karpotojo beržo, paprastojo klevo sodinukų.

Miško atkūrimo darbai užtruks apie mėnesį. Pagrindiniai jų rangovai - G. Sabecko įmonė, UAB „Girilė“, UAB „Vespe“, UAB „Kėdainių girios“ bei S. Labanausko firma „Sadilė“. Medelyne dabar dirba 20 urėdijos darbuotojų ir rangovo konkursą laimėjusios UAB „Kėdainių girios“ atsiųsti žmonės.

Pats miškasodis jau įsisiūbavo, bet sąlygos jam dar ne visur palankios. Paprastai viską spėjama pasodinti per balandžio mėnesį, jei orai tą leidžia, o kai kada pabaigtuvės nusikelia ir į gegužės pradžią.

Vienas iš rangovų - G. Sabecko įmonė - su urėdija dirba 17 metų ir miško sodinimo konkursus laimi nuolat. „Sodinti medelius Josvainių ir Kėdainių girininkijose pradėsime balandžio 3 d., tam maždaug mėnesiui laiko bus pajungta apie 20 žmonių. Tai pastovūs sezoniniai darbininkai, dalis iš darbo biržos. Pagal sutartį su urėdija šiemet apsodinsime apie 30 ha, daugiausiai eglutėmis, juodalksniukais ir ąžuoliukais“,- kalbėjo įmonės savininkas Gintautas Sabeckas. Pasak jo, didžiausia problema, kad sodintojų trūksta ir nėra iš ko pasirinkti. Bet visus įsipareigojimus įmonė įvykdo laiku. Ji minėtose urėdijos girininkijose atlieka ir miško kirtimo, medienos ištraukimo, medynų ugdymo ir priežiūros bei kitus darbus.

Urėdijos Dotnuvos girininkijoje per miškasodį darbuosis UAB „Girilė“. Jos direktorius Vidmantas Nikša sakė, kad apie 20 žmonių sodinimą planuoja pradėti balandžio pirmąją savaitę. Iš viso bus pasodinta 60 tūkst. medelių, iš jų 12 tūkst. ąžuolo, kiti - juodalksnis, beržas, eglė.

„Tikimės šiuos darbus užbaigti per balandį. Juos daro tie patys žmonės, kurie kerta medžius ir dirba miške. Su Kėdainių urėdija mes bendradarbiaujame jau 15 metų, pagal rangos sutartis teikiame visas miško priežiūros ir gamybos paslaugas, be to, nuperkame dalį medienos“,- vardija V.Nikša. Iš pagrindinių problemų jis įvardija labai mažus įkainius už miško sodinimą.

Kaip ir kitos šalies urėdijos, kėdainiškiai balandžio 8 d. pakvietė regiono gyventojus, įmonių ir įvairių institucijų atstovus, moksleivius į Nacionalinę miško sodinimo šventę. Talka vyko Skaistgirio girininkijoje, kurioje buvo paruošta apie 4 ha biržė ąžuoliukams ir juodalksniams sodinti.

„Labai džiaugiamės, kad įvyko tokia šventė ir kad talkoje gausiai dalyvavo bendruomenių, įvairių įstaigų, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, Kėdainių vyrų krepšinio klubo atstovai, taip pat aplinkosaugininkai, medžiotojai, jaunieji miško bičiuliai, net darželinukai. Visiems buvo labai smagu, kad ne tik sodinome medelius, bet pratęsėme gražią pavasario tradiciją ir konkrečiu pavyzdžiu parodėme jaunajai kartai, kaip teisingai sodinti medelį ir jį prižiūrėti. Tikiuosi, kad ši praktika ateityje pravers mažiau mišką pažįstantiems žmonėms ir skatins miške elgtis atsakingai“,- nuoširdžiai dėkodamas visiems talkininkams sakė Kėdainių miškų urėdas Justinas Urbanavičius.

Angelė Adomaitienė

 
 
« 1 2 »