Kuriama vieninga biologinės įvairovės informacinė sistema

Ar miškininko uniforma liks tik istorinė sąvoka?
11 vasario, 2021
Valstybiniuose miškuose gausus sniegas pažeidė apie 40 tūkst. medžių
15 vasario, 2021

Kuriama vieninga biologinės įvairovės informacinė sistema

Aplinkos ministerija pradėjo kurti informacijos apie biologinę įvairovę rinkimo, tvarkymo, analizės ir pateikimo visuomenei sistemą – Biologinės įvairovės informacinę platformą.

„Visuomenė bręsta kartu su informacijos prieinamumu. Duomenys apie biologinę įvairovę reikalingi ir valstybės gamtinio kapitalo išsaugojimui, ir jos ekonominiam vystymuisi, ir ekologams entuziastams, ir ūkinei veiklai, kad ji būtų atsargi ir kad bet kada galėtume pasitikrinti, ar ji nepažeis gamtos“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Šią informacinę platformą planuojama sukurti per trejus metus. Tam skirta 1,7 mln. eurų ES sanglaudos fondų lėšų.

Numatoma įdiegti naujas arba modernizuoti esamas skaitmenines paslaugas. Naudojantis platforma, bus tvarkomi duomenys apie saugomas rūšis, jų augavieties ir radavietes, invazines ir svetimžemes rūšis, žuvų įveisimą ir sugavimą, teikiami pranešimai apie vilkų sumedžiojimą ir visų didžiųjų plėšrūnų buvimo vietą, medžiojamųjų gyvūnų apskaitos duomenys ir sumedžiojimo ataskaitos, gyvūnų laikymo nelaisvėje ataskaitos, mokslinių tyrimų ataskaitų duomenys, skiriami sumedžiojimo limitai.

Taip pat bus skaitmeninami su gamtotvarkos planų rengimu ir įgyvendinimu, visuomenei skirtos statistinės ir erdvinės informacijos viešinimu, konsultacijomis su visuomene dėl genetiškai modifikuotų organizmų susiję procesai, modernizuojamas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras.

Projektą įgyvendina Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Aplinkos apsaugos agentūros – specialistai.

https://am.lrv.lt/lt/naujienos/kuriama-vieninga-biologines-ivairoves-informacine-sistema