Kuršių nerijoje kertamos senos kalninės pušys, atželdins ir pagal danų patirtį

Sausio įvykiai ir nežinoma paslaptingų raštelių kelionė
13 sausio, 2021
Darius Vižlenskas: net neįtariau, kad gali taikyti į žmones
13 sausio, 2021

Kuršių nerijoje kertamos senos kalninės pušys, atželdins ir pagal danų patirtį

Kuršių nerijoje pradėti iki kovo vidurio truksiantys brandžių kalninių pušų, keliančių gaisrų pavojų, kirtimai. Po jų medžiai bus atsodinti, taip pat pasitelkta ir danų patirtis iškertant koridorius miškui natūraliai atsikurti.

Kalninės pušies medynai nerijoje sodinti prieš 120 metų siekiant sustabdyti judantį kopų smėlį – dėl to sodinta labai tankiai. Šią savo užduotį kalninės pušys jau seniai atliko, šiandien jų plotai – gamtinę brandą pasiekę medynai, kurie kelia nemažą gaisrų pavojų. Tai patvirtina ir cikliškai pasikartojantys gaisrai Kuršių nerijoje: 1995 m. išdegė 60 hektarų medynų, 2006 m. – 236 ha,  2014 m. – 120 ha.

Iškirsti kalnines pušies plotai ant didžiųjų kopagūbrių vėl bus atsodinti, kitur bus sodinamos paprastosios pušys su beržo priemaiša, o dalis kirtaviečių palikta savaiminiam atsikūrimui, taikant sėkmingą danų patirtį. Danai kalnines pušis iškerta ilgais koridoriais ir palieka savaime atželti. Taip turi būti iškertami iki 15-os metrų pločio koridoriai.

Šiemet Nidos girininkijoje bus iškirsta keletas koridorių eksperimentinėmis kryptimis, siekiant rasti efektyviausią būdą natūraliam miškui atsikurti. Tik po kelerių metų bus sprendžiama, kokiu geriausiu būdu bus atkuriami kalninės pušies medynai.

Šiuo metu Juodkrantės girininkijoje planuojama rekonstrukcinius kirtimus vykdyti 12,5 ha plote, 6-20 miško kvartaluose, Nidos girininkijoje – 19,8 ha, 151-155 ir 159-170 miško kvartaluose. Miško kirtimai Kuršių nerijoje vyks iki kovo 15 d. bei rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d..

Kirtimai vykdomi vadovaujantis Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektu, kuris patvirtintas aplinkos ministro 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. D1-553, bei Kuršių nerijos tvarkymo planu, patvirtintu 2012 m. birželio 6 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 702.

Minimuose dokumentuose numatoma rekonstrukciniais kirtimais iškirsti beveik 1300 ha kalninės pušies medynų, iš jų apie 450 ha atkurti kalnine pušimi, o paprastąja – iki 850 ha.

Parengta pagal VMU inf.