Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra teikiama derinimui ketvirtą kartą

Nacionalinio susitarimo dėl miškų proceso vizijos etapą užbaigs visų sektorinių grupių forumas
20 rugsėjo, 2021
Gamtinis turizmas populiarėja, bet profesionalių gidų trūksta. I dalis
20 rugsėjo, 2021

DCIM100MEDIADJI_0013.JPG

Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūra teikiama derinimui ketvirtą kartą

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos jau ketvirtą kartą pateikė derinti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūrą. Dėl savo specifikos, statybos procesų ribojimo bei priklausymo UNESCO paveldo teritorijai šios saugomos teritorijos tvarkymo planas nagrinėjamas itin nuodugniai.

Su pagal derinančių institucijų pastabas pakoreguotais sprendiniais galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) –

https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas (TPD numeris S-RJ-23-20-407).

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM, kuruojanti nacionalinių ir regioninių parkų direkcijų veiklą, primena, kad šio Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano koregavimo tikslas – siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. KT52-N14/2019 pakoreguoti Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planą, patvirtintą 2019 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1080. Planavimas vykdomas nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio.

Tarnyba, gavusi trečią neigiamą derinimo išvadą, organizavo darbinius pasitarimus su Neringos savivaldybės administracijos, Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovais. Pasitarimų metu buvo vertinti nederinimo motyvai ir koreguoti sprendiniai taip, kad neprieštarautų Konstitucinio Teismo nutarimui bei atitiktų Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisykles, nedubliuotų ar neatkartotų reikalavimų, nustatytų kituose dokumentuose.

VSTT Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus vedėja Agnė Jasinavičiūtė pabrėžė, kad planuojamoms teritorijoms ir toliau (po korektūros patvirtinimo) bus taikomi įsiteisėję teismų sprendimai, Pajūrio juostos, Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, Saugomų teritorijų įstatymų nuostatos, Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano bendrosios teritorijų tvarkymo nuostatos, Nekilnojamųjų kultūros vertybių aktais nustatytos vertingosios savybės, Neringos savivaldybės ir jos dalių bendrojo plano reglamentai ir kiti teisės aktai.

Pasitarimų metu buvo laikomasi nuostatos, kad Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano korektūros metu nėra kuriamos naujos nuostatos, kurios prieštarautų Konstitucinio Teismo nutarimui.

Siekiama, kad valstybinių parkų planavimo dokumentai, kuriais nustatomi saugomos teritorijos vystymo prioritetai, apsaugos ir tvarkymo tikslai, uždaviniai ir kryptys, konkrečios apsaugos ir tvarkymo priemonės būtų peržiūrimi ir atnaujinami kas 10 metų.

Kuršių nerijos nacionalinio parko ribų planas patvirtintas dar 2010 metais, o tvarkymo planas pilna apimtimi patvirtintas 2012 metais, todėl pasitarimų metu buvo kalbėta ir apie tai, kad, sėkmingai patvirtinus šią korektūrą, būtų ieškoma finansinių galimybių rengti naują viso Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemą.

Kuršių nerijos nacionalinis parkas – tai vertinga Lietuvos saugoma teritorija, dar 2000 m. įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Kuršių nacionalinis parkas įsteigtas išsaugoti: didįjį kopagūbrį, senąsias parabolines kopas, pilkąsias kopas Agilos – Naglių ruože, pustomas Parnidžio kopas, užpustytus senuosius dirvožemius, taip pat pajūrio ir pamario palvės, kupstynės gamtinius kompleksus, apsauginį pajūrio kopagūbrį, savitą Kuršių nerijos augaliją, taip pat miškus su sengirės fragmentais, gyvūniją. Taip pat savitą kultūros paveldą, autentiškas pamario nekilnojamąsias kultūros vertybes, etnografines žvejų sodybas, senąsias vilas Nidos, Juodkrantės, Preilos, Pervalkos gyvenvietėse, užpustytų senųjų gyvenviečių kultūrinius sluoksnius ir kita.

https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/kursiu-nerijos-nacionalinio-parko-tvarkymo-plano-korektura-teikiama-derinimui-ketvirta-karta