Laisvės troškimas – teigiamas mūsų laiko ženklas

Miškininkai 700 tonų atliekų iš miškų išvežė net 300 sunkvežimių
14 vasario, 2020
Didžioji dykra – Mažosios Lietuvos lopšys
14 vasario, 2020

Laisvės troškimas – teigiamas mūsų laiko ženklas 

Laisvės troškimas yra teigiamas mūsų laiko ženklas.  Priimti kiekvienos moters ir kiekvieno vyro laisvę reiškia pripažinti, kad jie yra asmenys – savęs šeimininkai, atsakingi už savo veiksmus, gebantys kreipti savąją būtį link tikrojo tikslo. Vis dėlto skaudu, kad taip paplitęs nesupratimas, kas iš tiesų yra laisvė. Dažnas siekia įsivaizduojamos beribės laisvės, neva visa apimančio progreso, tačiau neretai tenka apgailestauti, kad tokie siekiai veda prie įvairių priespaudos ir tariamos laisvės formų, kurios iš tiesų yra vergovės grandinės. Tokia laisvė anksčiau ar vėliau pasirodo esanti tuščia ir apgaulinga. Švenčiant šią reikšmingą mūsų tautai dieną, įsiklausykime į popiežiaus Pranciškaus žodžius, kurie mus ragina siekiant laisvės nenutolti nuo Dievo, kad neliktume egzistenciniais našlaičiais, be pastogės, be namų, be tikslo, kad nustoję būti piligrimais, netaptume klajokliais.  

Vaidotas Labašauskas,

Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios klebonas 

Bronislovo Ambrozo nuotraukos