Ugis Rotbergs

Latviams miškų ūkio pertvarka tapo lemtinga klaida