Lietuvos miškininkų sąjunga atsigauna

Pavasaris kviečia sugrįžti
8 kovo, 2021
In memoriam. Jonas Mačiulis: “Tarnauju Lietuvai ir miškams”
11 kovo, 2021

Lietuvos miškininkų sąjunga atsigauna

Šių metų kovo 6 d. (šeštadienį) nuotoliniu būdu surengtas visuotinis Lietuvos miškininkų sąjungos (LMS) XVI-asis suvažiavimas parodė, kad organizacija atsigauna. Praėjo metai nuo paskutinio LMS suvažiavimo, kai buvo priimti atnaujinti sąjungos įstatai, išrinktas naujas prezidiumas, LMS prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės katedros vedėjas  dr. Vidmantas Verbyla.

Pernai vienas iš svarbiausių uždavinių buvo užtikrinti, kad po valstybinių miškų valdymo reformos sujungus visas urėdijas į vieną Valstybinę miškų urėdiją, pertvarkų sukrėsta Lietuvos miškininkų sąjunga neišnyktų. Tik valstybiniuose miškuose dirbančius miškininkus jungusi ir nuo buvusios Generalinės miškų urėdijos stipriai priklausiusi LMS išgyveno didžiulio neapibrėžtumo laikotarpį. 

Viena svarbiausių Lietuvos miškininkų sąjungos gyvavimo sąlygų yra aktyvi LMS narių veikla, tad pastaruoju metu buvo stengiamasi  gaivinti pačią organizaciją, atlikti būtinus organizacinius darbus. Juk prisimenant neseną istoriją, kai po urėdijų reformos iš LMS posto pasitraukė ilgametis LMS prezidentas Edmundas Bartkevičius, tuomet naujai išrinktam LMS vadovui Mariui Kavaliauskui nepasisekė net naujo LMS Prezidiumo ir įstatų teisiškai įregistruoti (neatitinkant visų formalių reikalavimų surengus tuometinį rinkiminį LMS suvažiavimą Registrų centras atsisakė atnaujinti duomenis). Tad dėl kurį laiką vyravusio neapibrėžtumo tvyrojo ir veiklos vakumas.

Sveikinimo žodį virtualiojo suvažiavimo dalyviams šįkart tarė europarlamentaras Juozas Olekas, Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė, šio komiteto narys miškininkas Justinas Urbanavičius (vadovauja Seime suburtai laikinąjai parlamentinei Daugiafunkcinių miškų puoselėjimo grupei), Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir kiti. 

Miškininkai ir gausus politikų būrys išklausė dr.V. Verbylos pristatytą LMS veiklos ataskaitą už 2020 metus. LMS vadovas įvardijo atliktus darbus bei problemas, su kuriomis susiduria miškininkų bendruomenė, pasidžiaugė pasiekimais.

Po to išklausyti du labai įdomūs pranešimai: aplinkos viceministras dr. Danas Augutis skaitė pranešimą “Žaliasis kursas ir miškininkystė”, o Aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas dr. Nerijus Kupstatis  miškų politikos formavimo aktualijas aptarė pranešime “Miškų politikos formavimo klausimai”.

Ilgai užsitęsusią diskusiją profesionaliai moderavo doc. dr. Remigijus Bakys iš Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos. Miškininkams rūpimų klausimų ratas labai platus: kaip atstatyti miškininko profesijos prestižą, spręsti miškininkų rengimo klausimus, aktyviai dalyvauti nacionalinio susitarimo dėl miškų rengimo procese, išdiskutuoti sprendimus dėl saugomų teritorijų plėtros ir kt. Diskusijose dalykiškai pasisakė akademikas Stasys Karazija, prof. Andrius KuliešisAlgirdas Brukas, VMU vadovas Valdas Kaubrė, LMSA pirmininkas Algis Gaižutis, VSTT vadovas Albertas Stanislovaitis, nenuilstanti miškininkė Zita Bitvinskaitė, Vigantas Kraujalis ir daugelis kitų.

https://forest.lt/index.php?1353940905