Lietuvos Miškų Ūkio Rūmų pozicija dėl Miškų politikos Lietuvoje

Arlaviškių pažintinis takas vėl džiugins lankytojus
28 sausio, 2023
UAB “Baltic Agro Machinery” į savo komandą Plungėje arba Šiauliuose kviečia miško technikos pardavimo vadybininką (ę)
30 sausio, 2023

Lietuvos Miškų Ūkio Rūmų pozicija dėl Miškų politikos Lietuvoje

Reaguodami į Nacionalinio miškų susitarimo eigos bei Miškų įstatymo naujosios redakcijos rengimo ir pristatymo procesus, konstatuojame:

Nacionalinis miškų susitarimas, kurio pagrindu turėtų būti parengta Lietuvos Miškų strategija ir Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo nauja redakcija, nėra tinkamai užbaigtas. Nėra visumos susitarimo aktualiausiais Lietuvos miškams ir miškų sektoriui klausimais. Labiausiai neramina tai, kad nebuvo ir vis dar nėra sutarta dėl miškų naudojimo balanso. Nesutartos Nacionalinio miškų susitarimo temos daro neįgyvendinamu daugelį Nacionalinio miškų susitarimo procese sutartų pozicijų. Neužbaigus Nacionalinio miškų susitarimo proceso, imtis sprendimų esminiais miškų politikos klausimais, yra ne tik rizikinga, bet ir gali sukelti nepataisomų pasekmių Lietuvos miškams ir miškininkystės sektoriui.

Miškų įstatymo naujosios redakcijos turinio pristatymo procesas, nesant galutinai sutarto Nacionalinio miškų susitarimo ir atnaujintos Lietuvos Miškų strategijos, rodo nenorą laikytis pažado, kad Miškų įstatymo naujoji redakcija bus pagrįsta Nacionaliniu miškų susitarimu ir neišeis už jo ribų. Viešinimo eiga aiškiai parodo, kad dėl Miškų įstatymo naujosios redakcijos vengiama diskutuoti su miškų sektoriaus mokslo ir praktikos ekspertais paliekant sprendimų turinį vien tik politikams. Tai kelia abejones ir nepasitikėjimą vykstančiu procesu.

Lietuvos miškų ūkio rūmai vienija įvairias miško savininkų, su miškininkyste susijusias akademines, rangos darbų atlikimo, medžioklės, medienos pramonės ir prekybos organizacijas. Mūsų pareiga – užtikrinti, kad šių organizacijų balsas būtų girdimas esminiais miškininkystę reglamentuojančios politikos klausimais. Todėl 2023 m. vasario 10 d. 10 val. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos IV rūmų salėje (kab. 214) šaukiamas neeilinis Lietuvos miškų ūkio rūmų suvažiavimas aptarti Lietuvos miškų politikos aktualijas.

Pagarbiai

Remigijus Bakys

Lietuvos miškų ūkio rūmų prezidentas