Medis išauga iš mažos sėklytės Meida Vaičekauskaitė

Kelias į mokyklą Lukas Norkus
16 liepos, 2022
Medžioklės ragų šaukinių konkursas ,,Sūduvos medžioklės ragai“ – Marijampolėje
18 liepos, 2022

Medis išauga iš mažos sėklytės

Medis išauga iš mažos sėklytės

Medžio kelias yra labai ilgas. Iš mažos sėklytės išauga įvairiausi medžiai: ąžuolai, beržai, drebulės,
pušys, eglės. Paprastai miškininkai prižiūri medžius ir jais rūpinasi. Jie neleidžia kirsti jaunų
medžių, ypač retų rūšių.
Be medžių ir miškų nebūtų deguonies, nes medžiai sugeria visą anglies dioksidą ir mums vėl
pagamina deguonį. Jeigu nebūtų medžių, nebūtų ir mūsų gražių miškų. Lietuvos teritorijoje yra
daugiau kaip trečdalis miškų.
Medžiai svarbūs ir reikalingi ne tik žmonėms, bet ir miško gyventojams. Kai pradėjo plisti
žemdirbystė, žmonės ėmė dažniau kirsti medžius, o miškų plotai pradėjo mažėti. Jeigu taip ir toliau
būtų kertami medžiai, jų nebeliktų, o jei jų nebeliks, tuomet Žemėje nebūtų ir deguonies, visa, kas
gyva, mirtų…

Meida Vaičekauskaitė, Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 6 klasės
mokinė
Mokytoja Loreta Pocienė

Nuotrauka Mindaugo Ilčiuko