Mielieji miškų savininkai, miškininkai !

20 rugsėjo, 2019
Kviečia į parkų, vandens telkinių tvarkymo talkas
20 rugsėjo, 2019
Miško rangovų vardu sveikinu visus su profesine švente ir nacionalinės miškininkystės valdymo 100-mečiu.
20 rugsėjo, 2019

Mielieji miškų savininkai, miškininkai !

Kasmet rugsėjo trečią šeštadienį Lietuvoje švenčiama Miškininko diena. Šią dieną prisimename miškų svarbą bei teikiamą naudą, pagerbiame miškus prižiūrinčius ir puoselėjančius žmones. Šįmet ši diena dar reikšmingesnė, nes minime nepriklausomos Lietuvos miškų administracijos 100-metį.

Visi kartu dirbame ateities kartoms, nelaukdami apdovanojimų. Miškai suvienijo daugelį geriems, miškų savininkams ir visuomenei naudingiems darbams. Mūsų kuklių pastangų vaisiai bręsta dešimtmečius ir jais pasinaudos tik ateities kartos. 

Nuoširdžiai sveikiname  visus su profesine švente! Stiprios sveikatos, ištvermės ir tikros žmogiškos laimės visiems šia proga!

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis