Mišką saugos apsaugos sutartimis

Aplinkos apsaugos dieną – žaliųjų idėjų mugė
4 birželio, 2021
Kaip gera miške
7 birželio, 2021

Mišką saugos apsaugos sutartimis

Vertingiausiuose Karšuvos girios plotuose stabdoma ūkinė veikla – ją keičia gamtotvarkinė. Tokį tvarų būdą giriai tvarkyti numato naujas saugomų teritorijų apsaugos instrumentas – apsaugos sutartis, kurią Karšuvos atveju sudarė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba ir Valstybinių miškų urėdija. 2022 m. apsaugos sutartys bus sudaromos su privačiais asmenimis, jiems išmokant papildomai iki 1 mln. eurų kompensacijų.

Ketvirta pagal dydį Lietuvoje, per 37 tūkst. ha ploto sudaranti Karšuvos giria priklauso ekologiniam saugomų teritorijų tinklui „Natura 2000“. Girioje nustatytuose daugiau kaip 3 tūkst. ha plotuose miško ištekliai bus naudojami tvariai, suderinus su miškų buveinių ir saugomų rūšių palankios apsaugos būklės reikalavimais.

Apsaugos sutartis tarp dviejų ministerijai pavaldžių įstaigų užtikrina būtinąsias apsaugos priemones „Natura 2000“ teritorijai. Pasak aplinkos viceministro Dano Augučio, tokios apsaugos sutartys paspartina ir atpigina šio saugomų teritorijų tinklo  valdymo procesus.

„Šitaip tvarkomuose miškuose daugės negyvos medienos, medynai palaipsniui taps įvairiaamžiai ir įvairiarūšiai, atsiras daugiau miško properšų, palaipsniui keisis šviesos režimas. Tokie miško struktūros pasikeitimai palankūs daugeliui saugomų buveinių ir rūšių“, – teigia aplinkos viceministras.

Pasirašius sutartį bus saugomos šios Karšuvos girios gamtos vertybės: vakarų taigos, plačialapių ir mišrių, pelkėtų lapuočių, griovų ir šlaitų, pelkinių, aliuvinių miškų, žolių turtingų eglynų, skroblynų, sausųjų ąžuolynų, paupių guobynų, kerpinių pušynų buveinės. Taip pat bus saugomos 12 tipų Europos Bendrijos svarbos pievų, žolynų, pelkių, ežerų ir šaltinių natūralios buveinės bei lūšies, šneiderio kirmvabalio, vėjalandės šilagėlės buveinės.

Karšuvos girios apsaugos sutartis sudaryta tik valstybei priklausančioje miško žemėje esančioms gamtinėms vertybėms saugoti. Dano Augučio teigimu, ministerija ateityje planuoja apsaugos sutartis žymiai aktyviau sudaryti ir su privačių sklypų valdytojais.

„Privačių žemės sklypų savininkams pasiūlysime galimybę gauti kasmetinę ar vienkartinę kompensaciją arba valstybės vardu išpirkti jų valdas. Sklypams išpirkti bei kompensacijoms mokėti kitais metais numatome skirti papildomai milijoną eurų“, – aiškina aplinkos viceministras.

Pagal aplinkos ministro Simono Gentvilo sausio mėnesį Europos Komisijai pateiktą grafiką, Lietuva įsipareigoja „Natura 2000“ teritorijų tinklą užpildyti iki 2022 metų pabaigos. Artimiausiu metu apsaugos sutartys bus sudaromos dar maždaug keturiasdešimčiai „Natura 2000“ teritorijų tvariau apsaugoti.

Aplinkos ministerijos informacija

Bronislovo Ambrozo nuotrauka

https://vstt.lrv.lt/lt/naujienos/miska-saugos-apsaugos-sutartimis