Miško darbų rangovų asociacijai vadovaus Audrius Radvilavičius

Įsipareigojimai dėl „Natura 2000“ ES: pirmiau pasižada, paskui – ieško (II dalis)
3 rugsėjo, 2020
Valstybės lūkesčiai Valstybinių miškų urėdijai
13 rugsėjo, 2020

Miško darbų rangovų asociacijai vadovaus Audrius Radvilavičius

VDU Žemės ūkio akademijoje rugsėjo 3 dieną įvyko Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jame dalyvavo 32 asociacijai priklausančios rangovų įmonės. Pagrindiniai darbotvarkės klausimai – MDRA pirmininko veiklos ataskaita, naujo pirmininko ir valdybos rinkimai. Balsų dauguma Miško darbų rangovų asociacijos pirmininku naujai trejų metų kadencijai išrinktas Audrius Radvilavičius.

Dėl COVID-19 pandemijos pasekmių šių metų liepos 3 d. asociacijos kviestame ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime kvorumo nebuvo,  šįkart pakartotiniame susirinkime jis nebuvo būtinas. Iki šiol MDRA vadovavęs Vidmantas Jusas apžvelgė savo trejų metų kadencijos darbus.  Nuveikta tikrai nemažai, o pagrindinė MDRA veiklos esmė, kad  asociacija tapo žinoma: organizuota daug pasitarimų, susitikimų su Seimo nariais, Vyriausybės atstovais, taip pat  organizuotos konferencijos Seime, dalyvauta kituose įvairiuose su miškininkyste susijusiuose renginiuose. Ypač svarbu, kad surastas kontaktas su VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU), kuriai pastoviai teikiami argumentuoti pasiūlymai ir surandami bendri sprendimai, tiesa, dar  ne visais diskutuotinais klausimais. Su valstybinių miškų valdytoja dialogas tęsiasi.

Į MDRA vadovus siūlyti du kandidatai

Vadovauti MDRA naujai trejų metų kadencijai pasiūlyti du kandidatai – Vidmantas Jusas, sutikęs būti perrinktas antrai kadencijai ir MDRA asociacijos valdybos narys Audrius Radvilavičius. Asociacijos nariai pasiūlė balsuoti atviru balsavimu. Balsų dauguma Miško darbų rangovų asociacijos pirmininku naujai trejų metų kadencijai išrinktas Audrius Radvilavičius. Susirinkime taip pat išrinkta nauja MDRA valdyba.

Naujasis asociacijos pirmininkas trumpai pristatė savo veiklos gaires, atkreipė kolegų dėmesį, kad jau praėjo laikai, kai į rangovus buvusiose urėdijose buvo žiūrima tik  kaip į  pigią darbo jėgą – tą reikia keisti iš esmės. A. Radvilavičius akcentavo, kad rangovai turi ir savo teises, ragino nesitaikstyti su VMU padaliniuose pasitaikančiomis negerovėmis, kelti jas į viešumą.

Dėmesio netrūko ir diskusijoms

Antroje susirinkimo dalyje dalyvavao ir svečiai –Seimo nariai Kęstutis Bacvinka ir Simonas Gentvilas, VMU valdybos pirmininkė Ina Bikuvienė, įmonės direktorius Valdas Kaubrė, direktoriaus pavaduotoja miško ruošai Ramunė Petkevičienė, direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius, medienos ruošos skyriaus vedėjas Vygantas Kraujalis  bei kiti. Po Seimo narių pasisakymų ir įdomaus bei naudingo dr. Juliaus Bačkaičio pranešimo apie miškininkavimą VMU direktorius Valdas Kaubrė supažindino su Valstybinių miškų urėdijos veiklos rodikliais, planais ir įžvalgomis ateičiai. Jis patvirtino, kad VMU tikslas savo jėgomis atlikti ne daugiau kaip  25 proc. visų miško ruošos ir kitų darbų. Stiprėjant rangovams  šią savo jėgomis atliekamų darbų dalį numatoma net mažinti. Jo teigimu, nauja technika perkama siekiant atnaujinti senąją, nes daug metų naudota technika susidėvėjo, ją tenka dažnai remontuoti, kas ekonomiškai nenaudinga.

Rangovai diskusijoje palietė labai aktualią ir seniai keliamą problemą – Valstybinių miškų urėdijos technika dirba geriausiose biržėse, o rangovams paliekamos šlapios, ekonomiškai mažiau vertingos. Kiekviena pusė pateikė savo argumentus, bet klausimas, deja,  vėl liko neišspręstas.

Taip pat diskutuota  apie medienos priėmimo, atliktų darbų priėmimo ir apmokėjimo už juos terminus, kitas miško ruošos problemas. Sutarta, kad prieš naujus konkursus bus galimybė susipažinti su preliminariu biržių sąrašu. Keltas  klausimas ir dėl  per mažų jaunuolynų ugdymo įkainių, pasiūlyta ekonomiškai pagrįsti realų jų dydį.

Diskusijos pabaigoje naujasis MDRA pirmininkas Audrius Radvilavičius pasidžiaugė, kad nors yra  nemažai problemų bendrų sprendimų paieškoms, tačiau per trejus bendradarbiavimo su VMU metus nemažai kartu ir nuveikta.

www.miskininkas.eu informacija

Nuotraukos Dainiaus Šerono