Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas – tarptautiniame seminare

Žiemos puokštė–KMAIK 2023
26 spalio, 2023
Pavyzdingiausios miško valdos prizas su kalėdine nuotaika iškeliavo į Pakruojo kraštą
12 gruodžio, 2023

Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas – tarptautiniame seminare

Jaun. akad. dr. Darius Kavaliauskas, dr. Virgilijus Baliuckas

Šiemet  Lietuvos miškai ir jų genetiniai ištekliai kentėjo nuo žievėgraužio tipografo masinio plitimo eglynuose, kai kuriuos regionus smarkiai nuniokojo siautusios audros, o pušynus užpuolė pušinis pjūklelis –  tai tik nedidelė dalis Lietuvos miškus ištikusių negandų. Šių įvykių kontekste Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institute lapkričio 8 d. įvyko   tarptautinis seminaras-diskusija „Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas“.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 30 dalyvių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos. Renginį pradėjo dr. Marius Aleinikovas (LAMMC direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai), kuris pasveikino visus diskusijos-seminaro dalyvius ir palinkėjo darnaus darbo. Seminare  pristatyti šeši žodiniai pranešimai apie miško medžių selekciją, genetinių išteklių tyrimus ir jų apsaugą Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Lietuvoje.

Dr. Dainis Rungis iš Latvijos miškų instituto (Silava) papasakojo apie miškų genetinius išteklius ir naujausius mokslinius miškų genetinius tyrimus Latvijoje, doc. dr. Jan Kowalczyk iš Lenkijos miškų instituto (IBL) pristatė miškų genetinių išteklių apsaugos ir selekcijos integraciją Lenkijoje bei supažindino su „Lenkijos miškų genetinių išteklių selekcijos ir apsaugos programa 2011-2035“. Dr. Tiit Maaten iš Estijos gyvybės mokslų universiteto pristatė miškų genetinių išteklių mokslinių tyrimų praeitį ir dabartį Estijoje. Akademikas  prof. dr. Darius Danusevičius iš Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos supažindino renginio dalyvius su naujausiais miškų genetinių išteklių srities moksliniais tyrimais Lietuvoje. Vėliau dr. Aris Jansons iš Latvijos miškų instituto (Silava) papasakojo apie miško medžių selekciją Latvijoje ir beržų selekcijos programą, o jaun. akad. dr. Darius Kavaliauskas pristatė miškų genetinį monitoringą, monitoringo koncepciją ir dabartinę miškų genetinio monitoringo situaciją Europoje.

Per antrą renginio dalį aplankyta Valstybinių miškų urėdijos kankorėžių aižykla ir miško medžių selekcijos stacionaras, kuriame urėdijos specialistas Valmantas Kundrotas išsamiai papasakojo apie neseniai atidaryto miško medžių selekcijos stacionaro darbą.

Vienas iš miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos tikslų – išsaugoti genetinę įvairovę ir didinti miško medžių populiacijų adaptacinį potencialą kintančio klimato bei aplinkos sąlygomis, be to, taikant specialias priemones siekiama apsaugoti jas nuo nepalankių aplinkos ir žmogaus veiksnių poveikio, užtikrinti populiacijų savaiminį atsikūrimą ir dinaminį tvarumą.

Dėkojame visiems dalyvavusiems tarptautiniame seminare-diskusijoje ir prisidėjusiems prie jo organizavimo. Renginiui finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).