Miško rangovų vardu sveikinu visus su profesine švente ir nacionalinės miškininkystės valdymo 100-mečiu.

20 rugsėjo, 2019
Mielieji miškų savininkai, miškininkai !
20 rugsėjo, 2019
Seimo narys Algirdas Butkevičius linki daugiau stabilumo
20 rugsėjo, 2019

Gerbiami miškininkai,

Miško rangovų vardu sveikinu visus su profesine švente ir nacionalinės miškininkystės valdymo 100-mečiu. Linkiu taip pat ryžtingai, kaip miškininkai prieš 100 metų, kelti savo profesijos autoritetą, būti vietos bendruomenių varančiąja jėga, ugdyti vaikuose meilę miškui.

Per 100 metų miškininkų užduotis nepasikeitė: puoselėti miškus taip, kad jie duotų naudą Lietuvos žmonėms. Kai pritrūksite jėgų, pasisemkite jų iš mūsų istorijos. Buvo daug sunkesnių laikmečių ir pavojingesnių priešų nei dabar. Ir viską įveikėme, miško plotai didėjo, medienos priaugo, miškai išgražėjo.

Miestų visuomenė, kuri dabar sudaro didžiumą tautos, nori mišką matyti kaip paveiksliuką. Jie nesupranta, kad dabartinius labanorus ir punias turime tik dėka miškininkų kasdieninio darbo ir sumanumo. Ir tai nuopelnas keleto miškininkų kartų. Linkiu stiprybės visais įmanomais būdais kiekvienam pagal savo sugebėjimus aiškinti tautai miškininko reikšmę miškui ir apginti savo profesijos garbę.

Tuo pačiu prašau paminėti, kad visus darbus – nuo sėklos surinkimo iki užaugusio medžio iš miško išvežimo – atlieka ir rangovų rankos. Taip buvo pirmaisias mūsų laisvos Valstybės dešimtmečiais, taip yra ir dabar.

Linkiu, kad partnerystė tarp miško rangovų ir miškininkų tik stiprėtų. Kartu mes galime daug.

Miško darbų rangovų asociacijos pirmininkas

Vidmantas Jusas