Miškų inventorizacijos patirtis: nuo matavimų iki sprendimų

Mercedes-Benz vilkikai su nauja hidrodinamine priekinių ratų pavara
29 vasario, 2020
Tautinio atgimimo ąžuolyne žaliuos ir Lietuvos prezidento G. Nausėdos ąžuoliukas
1 kovo, 2020

Miškų inventorizacijos patirtis: nuo matavimų iki sprendimų

Valstybinė miškų tarnyba prie Aplinkos ministerijos šiemet  pažymėjo  garbingą  50-ies metų veiklos jubiliejų. Ta proga vasario 25 dieną Valstybinė miškų tarnyba Kaune surengė mokslinę – praktinę   konferenciją „ Nuo matavimų iki sprendimų. 50-ies metų nacionalinės miškų inventorizacijos patirtis Lietuvoje“, kurioje pasidalinta per  inventorizacijos laikotarpį surinktais duomenimis apie Lietuvos miškus, juose stebimų pokyčių tendencijas bei aptarti kylantys  iššūkiai.

Konferencijoje buvo surengtos trys sesijos “Nacionalinės miškų inventorizacijos raida ir Lietuvos miškų ištekliai’, “Miškų inventorizacija sprendimų priėmimui”, “Miškininkystės pamokos ir iššūkiai”. Sesijose pristatyta miškų inventorizacijos istorija ir raida Lietuvoje, pasidalinta prisiminimais apie pirmuosius matavimus, vykdytus dar 1969 m., apie pirmos inventorizacijos rezultatų panaudojimą rengiant kitoms inventorizacijoms reikalingus normatyvus. Valstybinės miškų tarnybos specialistai taip pat supažindino su dabartine miškų inventorizacijos duomenų rinkimo metodika, surinktais duomenimis bei jų patikimumu.

Konferencijoje kalbėta  apie miško išteklių –  ploto, medžių tūrio, bendrojo medynų našumo, negyvosios medienos  – pokyčius šalies miškuose, medynų rūšinės sudėties kaitą, medžių būklę ir biologinę įvairovę, taip pat didelis dėmesys skirtas inventorizacijos duomenų panaudojimo svarbai vertinant Lietuvos miškų našumą, apskaitant šiltnamio efektą  miškininkystės sektoriuje, vykdant  mokslinius tyrimus ir pan. Baigiamojoje sesijoje aptartos miškininkystės pamokos ir miškų inventorizacijos ateities iššūkiai.

Po pranešimų vyko diskusijos, kuriose pasisakė  Aplinkos ministerijos,  Valstybinių miškų urėdijos, Valstybinės miškų tarnybos, VDU Žemės ūkio akademijos, LAMMC Miškų instituto, Miško savininkų asociacijų atstovai.  Miškininkystės specialistai kartu pasidžiaugė tikslia, patikima ir detalia informacija apie Lietuvos miškus bei skatino kuo daugiau jos pateikti plačiajai visuomenei.

Jubiliejaus proga buvę  Valstybinės miškų tarnybos vadovai pagerbti Aplinkos ministerijos padėkomis bei Miškų tarnybos atminimo dovanomis. 

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus pavaduotojo dr. Alberto Kasperavičiaus ir prof. Andriaus  Kuliešiaus pranešimą apie miškų išteklius ir jų kaitą pridedame.

Konferencijos pranešimus taip pat galima peržiūrėti http://www.amvmt.lt/index.php/26-naujienos/1202-50-ies-metu-nacionalines-misku-inventorizacijos-patirtis-lietuvoje

Nuotraukos Dainiaus Šerono