Miškui įveisti – beveik 13,6 mln. eurų paramos

22 rugpjūčio, 2019
PONSSE: nuo savadarbės miško kirtimo mašinos iki išmaniosios technikos
22 rugpjūčio, 2019
Seimas atmetė Prezidento veto dėl privataus miško ploto iki 1500 ha apribojimo
22 rugpjūčio, 2019

Miškui įveisti – beveik 13,6 mln. eurų paramos

Nuo rugsėjo 2-osios pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Paraiškos bus renkamos iki spalio 31 d. Šiam laikotarpiui skirta daugiau nei 13,56 mln. eurų paramos lėšų. Tai jau antrasis paraiškų rinkimo etapas šiais metais, praneša Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Paraiškos gali būti teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

Kas gali teikti paraiškas

Teikti paraiškas gali juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Remiama veikla

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas (mokama vienkartinė kompensacinė išmoka), įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas (12 m. mokama kasmetinė kompensacinė išmoka). Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.

Parama neteikiama, jei sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), kalėdinės eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Savaime mišku apaugusioje, kai papildomai želdinti nereikia, žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jei žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.

Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus. Privalomas mažiausias balų skaičius – 30.

Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos gauti paramą, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus (rudens sezoną iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasario sezoną iki einamųjų metų liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Išsamiau apie paraiškos teikimo sąlygas, jų vertinimą ir paramos gavėjų įsipareigojimus – NMA internetiniame puslapyje.

www. miskininkas.eu inf.