Negalime užpildyti Jūsų netekties, tačiau dalinamės skausmu.

1 sausio, 2020
Vyriausybė pritarė nacionaliniam kovos su klimato kaita planui
30 gruodžio, 2019
Ką veikti žiemą? Pamatyk 10 saugomų akmenų!
5 sausio, 2020

Negalime užpildyti Jūsų netekties, tačiau dalinamės skausmu.

Gruodžio 29 d. staiga ir nelauktai netekome puikaus žmogaus, aktyvaus miško savininko, LMSA Garbės nario, mecenato, ūkininko, šviesios atminties ukmergiškio Algirdo Augūno. Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai Audronei, dukrai Austei ir sūnui Audriui, artimiesiems, draugams, bendražygiams ir visiems, pažinojusiems Velionį.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA)

Velionis bus pašarvotas 2020 m. sausio 1d. 9 val. “Ritualijoje” (Žiedo g. 17, Ukmergė), 10 val. mišios šv.Trejybės bažnyčioje.

Urna išnešama sausio 2 d. 13 val. 

Laidotuvės vyks Ukmergės miesto Vaižganto kapinėse.

https://forest.lt/go.php/lit/In-Memoriam-Algirdas-Augunas-1961-05-09—2019-12-29/6443