Paskirti VMU Prienų ir Trakų regioninių padalinių vadovai

31 rugpjūčio, 2018
Su nauju rugsėju!
31 rugpjūčio, 2018
VMU kviečia registruotis į šio sezono medžiokles
3 rugsėjo, 2018

Paskirti VMU Prienų ir Trakų regioninių padalinių vadovai

 

VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU) patvirtino dar du regioninių padalinių vadovų atrankų nugalėtojus: Prienų regioniniam padaliniui vadovaus Tomas Barkauskas, Trakų – Vaidotas Pauželis. Darbą naujose pareigose jie pradės nuo rugsėjo 11 d.

 

Prienų regioniniam padaliniui, kuris jungiamas su Alytaus, vadovaus Tomas Barkauskas – buvęs Aplinkos ministerijos (AM) Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas. Šias pareigas jis ėjo nuo 2014 m., o prieš tai 8-erius metus dirbo AM Alytaus RAAD Prienų agentūros vyresniuoju inspektoriumi, vėliau – šios agentūros vedėju. Naujasis Prienų regioninio padalinio vadovas yra įgijęs miško ekologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, šiuo metu yra ir Aleksandro Stulginskio universiteto miškotyros mokslų krypties doktorantas.

 

Trakų regioninio padalinio, kuris jungiamas su Kaišiadorių, vadovo pareigas eis Vaidotas Pauželis. Jis nuo 2018 m. pradžios buvo laikinai paskirtas vadovauti Trakų regioniniam padaliniui, o  gegužę laikinai jo atsakomybėn perėjo ir Alytaus regioninis padalinys. Darbinę karjerą Vaidotas Pauželis pradėjo dirbdamas vyr. inspektoriumi kriminalinėje policijoje. Lietuvos žemės ūkio universitete įgijęs miškotyros bakalauro kvalifikacinį laipsnį, 2000-2006 metais dirbo AM Vilniaus RAAD – iš pradžių vyr. inspektoriumi, vėliau – Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininku, nuo 2006 m. – Trakų miškų urėdijos miško apsaugos inžinieriumi.

 

„Abu jie yra stiprų atsakomybės jausmą, gerus vadybinius įgūdžius turintys vadovai, aiškiai matantys ir suprantantys bendrą įmonės viziją ir gebantys spręsti sudėtingus iššūkius. Nuo regioninių padalinių vadovų bene labiausiai priklausys valstybinių miškų ūkio pertvarkos sėkmė, todėl džiaugiuosi, kad dar du stiprūs vadovai jungiasi į komandą“,  – naujuosius Prienų ir Trakų regioninių padalinių vadovus sveikina VMU direktorius Marius Pulkauninkas.

 

VMU regioninių padalinių vadovų atrankos buvo paskelbtos reorganizuojant valstybinių miškų ūkį, kai nuspręsta buvusias 42 miškų urėdijas pertvarkyti į 26 VMU regioninius padalinius. Pirmą kartą apie konkursus buvo pranešta š. m. kovo mėn. 12 d.  Po įvykusių atrankų birželio  1 d. buvo patvirtinti 16 regioninių padalinių vadovai ir netrukus paskelbta pakartotinė atranka likusioms vadovų vietoms užimti. Šiuo metu 24 regioniniams padaliniams patvirtinti nuolatiniai vadovai, o dviems  – Tauragės ir Šilutės – vadovauja laikinieji vadovai. 

 

VĮ VMU inf.