Patvirtinta Valstybinių miškų urėdijos strategija iki 2027 m.: strateginės kryptys apibrėžė darnų veiklos vystymą ir dėmesį veiklos diversifikavimui

UAB “Baltic Agro Machinery” į savo komandą Plungėje arba Šiauliuose kviečia miško technikos pardavimo vadybininką (ę)
30 sausio, 2023
R. Bakys: didžiausias pasiekimas yra tai, kad tam tikrais klausimais mes jau kalbame vienu balsu
6 vasario, 2023

Patvirtinta Valstybinių miškų urėdijos strategija iki 2027 m.: strateginės kryptys apibrėžė darnų veiklos vystymą ir dėmesį veiklos diversifikavimui

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino Valstybinių miškų urėdijos (VMU) veiklos strategiją, kuri nustato įmonės tikslus 2023-2027 metams. Atnaujintoje strategijoje patvirtintos pagrindinės strateginės kryptys: didinti miško ekosistemų tvarumą, užtikrinti veiklos tvarumą bei plėtrą, šviesti visuomenę ir didinti pasitikėjimą, didinti veiklos efektyvumą ir skaitmenizaciją bei kurti aukštos darbo kultūros organizaciją.

„Atnaujintoje strategijoje dėmesį skyrėme darniam veiklos vystymui ir veiklos diversifikavimui. Šiais metais bus parengtas veiklos diversifikavimo planas, bus vertinama galimybė dėl CO2 kreditų pardavimo bei VMU žemėje esančių žemės gelmių išteklių telkinių eksploatavimo, taip pat ilgalaikiai veiklos procesų efektyvumo didinimo ir naujų plėtros iniciatyvų įgyvendinimo planai“, – sakė Valstybinių miškų urėdijos generalinis direktorius Valdas Kaubrė.

Vienais svarbiausių uždavinių išlieka naujų miškų įveisimas, miško ekosistemų tvarumo, atsparumo klimato kaitai didinimas, biologinės įvairovės apsauga, valstybės turto efektyvumo didinimas, CO2 pėdsako mažinimas, Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos pažangos priemonių įgyvendinimas.

VMU planuoja mažinti klimato kaitos poveikį ir didinti medynų produktyvumą bei atsparumą panaudodama perimtus žemės plotus, įsigydama naujus plotus miškams įveisti, užtikrindama genetiškai vertingų sėklų gamybos ir naudojimo apimtis. Prie klimato kaitos švelninimo Urėdija prisidės didindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją įveisdama mišką naujuose žemės plotuose, tvarkydama pažeistas pelkes. CO2 pėdsaką savo veikloje mažins efektyviau panaudodama energijos ir kitus resursus, diegdama tausojančias technologijas.

Saugant biologinę įvairovę bus atkuriama gera buveinių būklė ir sudaromos sąlygos buveinėms susiformuoti. VMU vadovaujasi ir aplinkos ministro įsakymais nustatytais Europos Bendrijos svarbos paukščių, natūralių buveinių ir rūšių apsaugos tikslais.

„Susitarimas dėl biologinės įvairovės valstybiniuose miškuose apsaugos žymi naują gamtosaugos darbų organizavimo ir pasiektų rezultatų įvertinimo etapą. Aplinkos ministerija nurodo tik siektiną saugomų buveinių ir rūšių apsaugos lygį, o konkrečių gamtosaugos darbų planavimas, įgyvendinimas, išmanūs ir efektyvūs sprendimai patikimi Valstybinių miškų urėdijos kolektyvui. Svarbiausia, kad buveinės ir rūšys valstybiniuose miškuose būtų saugios“, – pažymi aplinkos viceministras Danas Augutis.

Svarbi sritis – urėdijos veiklos efektyvumo didinimas ir skaitmenizacija. VMU ketina įgyvendinti nepertraukiamos miškotvarkos principus, didinti auginamų sodmenų produktyvumą, diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško dauginamosios medžiagos auginimo technologijas, gerinti miškuose esančių kelių valdymą ir priežiūrą.

Visuomenei teikiamos paslaugos taps prieinamesnės ir kokybiškesnės automatizavus ir skaitmenizavus veiklos procesus.

VĮ VMU informacija