Profesoriaus Povilo Matulionio muziejus

4 gruodžio, 2019
Alytaus urėdijos įkūrimo 100-mečio proga gruodžio 5 d. 18 val. Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios
4 gruodžio, 2019
“Svarbiausia, kad būtum apsuptas gerų žmonių, vienas tu nieko negali pasiekti.” Einari Vidgren
4 gruodžio, 2019

Profesoriaus Povilo Matulionio muziejus (P. Matulionio g. 18, Kupiškis)

Lietuvos miškininkystės mokslų pradininkas, profesorius Povilas Matulionis gimė 1860 09 05 Kupiškyje. Mokėsi Kupiškio pradžios mokykloje ir Daugpilio realinėje gimnazijoje. Baigęs Peterburgo miškų institutą dirbo Rusijoje (1889–1894, 1906–1918). 1894–1906 m. Vilniaus ir Kauno gubernijų miškotvarkos revizorius, vyresnysis taksatorius. Aktyviai dalyvavo Vilniaus lietuvių kultūrinėje veikloje, buvo pirmasis lietuviškų vaidinimų režisierius. 1891 m. laikraštyje „Vienybė lietuvninkų“ (JAV) išspausdino apybraižą „Kupiškis ir kupiškėnai“ – pirmąją Kupiškio krašto istoriją. 

1918 m. grįžo į Lietuvą, aktyviai dalyvavo jaunos valstybės kūrime. 1918–1921 m. Lietuvos Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos Miškų skyriaus vedėjas, Miškų departamento direktorius, Žemės ūkio ministras. Dirbo mokslinį darbą: Dotnuvos aukštesniosios žemės ūkio mokyklos dėstytojas (1921–1924), Lietuvos universiteto Miškininkystės katedros vedėjas (1923–1924), pirmasis Dotnuvos žemės ūkio akademijos rektorius (1924–1928).

1928 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino II laipsnio ordinu ir Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu. 1929–1932 m. gyveno Kupiškyje. Mirė 1932 03 15, palaidotas Aleksandrijoje (Šiaulių r.).

Atminimo įamžinimas Kupiškyje: gatvė, kurioje gyveno profesorius, pavadinta Povilo Matulionio vardu, gimtajame name 1990 m. įkurtas muziejus, II vidurinei mokyklai 1996 m. suteiktas  Povilo Matulionio vardas, išleistos knygos: „Nepažįstamas Povilas Matulionis“ (2000), Romualdas Deltuvas „Povilas Matulionis: Ateities pradžia – tai mes“ (2014).

Iš naujo atrask Kupiškio rajoną : http://miskininkas.eu/12143-2/