Profsąjungos ir VMU pasirašė kolektyvinę sutartį

29 gruodžio, 2018
Leonardas Kairiūkštis: akademikas, išgirdęs medžių kalbą (Papildyta nuotraukomis iš akademiko Leonardo Kairiūkščio šventinio 90-čio jubiliejaus renginio)
29 gruodžio, 2018
Paslaptinga širdies sala vandenyne – La Palma
30 gruodžio, 2018

Profsąjungos  ir  VMU  pasirašė  kolektyvinę  sutartį

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) vadovė bei  Valstybinių miškų urėdijoje (VMU) veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pirmininkė Inga Ruginienė ir VMU direktorius Marius Pulkauninkas gruodžio 27 d.  pasirašė kolektyvinę sutartį. Sutarta, kad ji įsigalios, kai bus patvirtinta darbuotojų atstovų konferencijoje ir bus taikoma visiems VMU darbuotojams, išskyrus aukščiausius VMU vadovus  –  direktorių ir  jo pavaduotojus.

Profsąjungų atstovų teigimu, derybų procesas vyko gana sudėtingai. Požiūriai labiausiai skyrėsi dėl kolektyvinės sutarties įsigaliojimo ir kai kurių straipsnių taikymo išimtinai tik profesinių sąjungų nariams. Tai viena iš esminių naujo Darbo kodekso nuostatų,  kuri turėtų padėti stiprinti profesines sąjungas, didinti jų narystę, formuoti lygiavertį socialinių partnerių dialogą.

Profesinės sąjungos derasi ir pasirašo sutartį tik už savo narius, o po to, jei kiti darbuotojai pritaria, kolektyvinės sutarties taikymas praplečiamas visiems darbuotojams. VMU administracijos nepaveikė  argumentai, kad taip yra naujai pasirašomose kitų įmonių kolektyvinėse sutartyse ar kad net Lietuvos vyriausybė, pasirašydama su profesinėmis sąjungomis susitarimą dėl bazinio darbo užmokesčio dydžio, sutiko, jog jame būtų nuostatų, taikomų išimtinai tik profesinių sąjungų nariams. Deja, VMU profesinių sąjungų nariams išsiderėtos tik simbolinės išlygos: dvi apmokamos darbo dienos per metus profsąjunginei veiklai ir pirmenybė likti darbe, jeigu kitos sąlygos tarp darbuotojų analogiškos.

„Derybos –  tai kompromiso ieškojimas tarp abiejų sutarties šalių, todėl suprantama, kad ne visas nuostatas, kurias siūlė Jungtinė atstovybė, pavyko įtraukti į kolektyvinę sutartį, net ir tas, kurios jau buvo buvusiųjų miškų urėdijų kolektyvinėse sutartyse.  Kol pavyko pasiekti susitarimus, kai kurie sutarties punktai buvo kelis kartus perrašyti ieškant abi šalis tenkinančių formuluočių“,- teigia Inga Ruginienė.

Kolektyvinėje sutartyje patikslintos darbo sutarties keitimo bei nutraukimo sąlygos, apmokėjimas už viršvalandžius ir didesnį darbo krūvį, darbuotojų sveikatos ir kritinių ligų atvejų draudimas, mokslo ir studijų atostogos. Sutartyje taip pat susitarta dėl tam tikrais atvejais darbuotojams skiriamų papildomų apmokamų atostogų dienų bei  išmokos dėl ypatingų asmeninių įvykių, tokių kaip vaiko gimimo ar artimo šeimos nario netektis.

Kolektyvinės sutarties priede numatytas metinis premijų fondas darbuotojams skatinti už ypatingus rezultatus bei darbus. Taip pat sutarta dėl įmonės pelno rezervo darbuotojų kultūriniams, sporto ir ugdymo tikslams, paskirstant Valstybinių miškų urėdijos praėjusių finansinių metų paskirstytiną pelną.

„Pasirašytoje kolektyvinėje sutartyje aptarti tik darbo apmokėjimo principai, todėl tolesnėse derybose atkakliai atstovausime darbuotojų interesus kuriant teisingą VMU darbo užmokesčio sistemą, siekiant jog darbuotojai realiai pajaustų daug kartų valstybinių miškų valdymo reformos metu žadėtą atlyginimų didėjimą“,- akcentuoja profsąjungų vadovė.

Tuo tarpu VMU direktorius M. Pulkauninkas tikina, kad „nauja  kolektyvinė sutartis atspindi tobulėjančią, atvirą ir skaidrią įmonę. Šia sutartimi užtikrinamas visų darbuotojų  lygiateisiškumas ir geresnės jų darbo sąlygos“. Visa finansinė ir kita nauda įmonės darbuotojams per metus vertinama daugiau nei 1,8 mln. eurų.

Pasirašyta kolektyvinė sutartis bus registruojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

www.miskininkas.eu  inf., parengta pagal Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės pranešimą