Profsąjungos pasiekė palankesnių darbo sąlygų VMU regioniniuose padaliniuose

22 rugpjūčio, 2018
Patvirtintas VMU regioninių vadovų ir specialistų sąrašas
21 rugpjūčio, 2018
Miškininkas, keliantis inkilus žalvarniams
24 rugpjūčio, 2018

Profsąjungos pasiekė palankesnių darbo sąlygų VMU regioniniuose padaliniuose 

Rugpjūčio 16 d. baigtos VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU) ir Profesinių sąjungų jungtinės atstovybės konsultacijos dėl pareigybių ir etatų skaičiaus VMU regioniniuose padaliniuose. Taip pat  buvo suderinta atleidžiamų darbuotojų atrankos kriterijai ir regioninių padalinių specialistų pareigybių aprašymai bei naujų darbo sutarčių projektai.

Konsultacijų metu Jungtinė atstovybė dalijosi informacija su susitarimą dėl jungtinės atstovybės sudarymo pasirašiusiomis profesinėmis sąjungomis bei VMU regioniniais padaliniais. Iš padalinių gauti atsiliepimai bei apibendrinti siūlymai  buvo teikiami VMU administracijai. Tiek VMU centrinė administracija, tiek Jungtinė atstovybė siekė, kad sprendimai tenkintų abi šalis.

Pagrindinis Jungtinės atstovybės tikslas buvo išsaugoti kuo daugiau darbo vietų regioniniuose padaliniuose. Pradiniuose VMU administracijos siūlymuose juose buvo numatyta 1588 specialistų etatai, o po konsultacijų susiderėta dėl 1624 etatų. Daugiausia aistrų sukėlė gana žymus eigulių skaičiaus sumažinimas. To priežastis – medienos ruošos veiklos girininkijose atskyrimas, medienos meistrų skaičiaus padidinimas nuo 73 iki 237 bei 336 girininkų pavaduotojų etatų išsaugojimas, nors jų buvo planuota tik 244. Žvelgiant į bendrus skaičius, atrodytų, kad darbuotojų dar ir trūks, tačiau vertinant situaciją atskiruose padaliniuose, ji žymiai sudėtingesnė. Daliai žmonių bus siūloma persikelti dirbti į gretimus padalinius.

Jungtinės atstovybės siūlymu sušvelnėjo  griežtas pirminis darbo sutarties projekto variantas. Iš jo išnyko punktas, įpareigojantis darbuotoją informuoti apie jo priklausymą profesinei sąjungai, sutrumpėjo ir tapo konkretesnis punktas dėl paslapčių saugojimo, be to, nuo numatytų šešių iki  vieno atlyginimo dydžio sumažėjo bauda už konfidencialios informacijos atskleidimą.

Jungtinė atstovybė, apibendrinusi iš regioninių padalinių darbuotojų gautas pastabas, pateikė  siūlymų  specialistų pareigybių aprašymams, tarp jų ir sumažinant kvalifikacinius reikalavimus. Su dauguma šių siūlymų administracija sutiko.

Informavimo ir konsultavimo procedūros baigtos pasirašius susitarimą dėl priemonių, sušvelninančių VMU regioninių padalinių struktūros keitimo pasekmes darbuotojams. Sutarta, kad visiems atleidžiamiems darbuotojams taikomas keturių mėnesių įspėjimo terminas. Jo metu darbuotojui suteikiama ne mažiau kaip 15 proc. darbo laiko naujo darbo paieškoms, paliekant visą darbo užmokestį. Dėl struktūros pertvarkos, esant būtinybei darbuotojams kelti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, VMU kompensuos su tuo susijusias išlaidas. Darbuotojams, dirbantiems atitinkamose pareigose, bet neturintiems pareigybės aprašyme nustatytos kvalifikacijos, nustatytas iki 3 metų laikotarpis reikiamam išsilavinimui įgyti – tai reiškia, tad struktūros keitimo momentui praktiškai kvalifikacijos problema išnyksta. Sutarta, kad atleidžiant darbuotojus dėl struktūros pertvarkos bei vienodai atitinkant vertinimo kriterijus, pirmenybė pasilikti pareigose bus teikiama profesinės sąjungos nariams.

LMPF inf.

26 etatų sarašas regioniniuose padaliniuose