Rangovus kvies dialogui, bet medienos ruošos konkurencijos nemažins

16 gegužės, 2018
Socialdemokratų pirmininkui patinka tvirti medžiai ir žmonės
15 gegužės, 2018
Miškų politika – tai balius
18 gegužės, 2018

Rangovus kvies dialogui, bet medienos ruošos konkurencijos nemažins   

VĮ Valstybinių miškų urėdija (VMU) oficialiai pateikė atsakymą į Miško darbų rangovų asociacijos (MDRA) rezoliucijos, kuri buvo priimta MDRA ataskaitiniame susirinkime, įvykusiame balandžio 12 d.  Girionyse, reikalavimus ir siūlymus. Iš VMU rašto aiškėja, kad nauja valstybinių miškų valdytoja toliau stiprins savo galias ir kažin, ar sudarys miško darbų rangovams palankesnes konkurencines sąlygas, o apie didesnius įkainius už paslaugas ar jų peržiūrėjimą iš viso neužsimena. 

Asociacija reikalavo, kad VMU neplėstų savo turimo medkirčių ir medvežių parko, atsisakytų smulkmeniškos kontrolės, viešųjų pirkimų konkursuose uždraustų kainas žemiau objektyvios savikainos bei pagrįstų nustatytas maksimalias kainas. MDRA reikalavo jos atstovus įtraukti į miško darbų konkursų sąlygų rengimo procesą, pirmenybę teikti vietinėms įmonėms, mažinti rankomis atliekamų miško darbų apimtis  ir pan.

Pateikiame VMU atsakymo konstatuojamąją dalį (kalba netaisyta)

„Esame atsakingi už vieną didžiausių ir svarbiausių valstybės gamtinių išteklių – miško – priežiūrą ir plėtrą, tad darysime viską, ką numato įstatymai ir ką diktuoja atsakingo šeimininko interesai: dirbsime ekonomiškai, naudingai, atsakingai ir skaidriai. Tais klausimais, kuriais matysime, kad galime tobulinti įmonės veiklos procesus, kad jie leistų pagerinti ekonominius, ekologinius ir socialinius veiklos rodiklius,  kviesime partnerius ir rangovus dialogui ir diskusijai“, – sakė Marius Pulkauninkas, Valstybinių miškų urėdijos direktorius.

Tarp MDRA pasiūlymų – ir atsisakyti smulkmeniškos veiklos kontrolės. Valstybinių miškų urėdijos vadovų nuostata – veiklos procesų kokybės kontrolė išliks svarbiu reikalavimu, organizuojant įmonės veiklą.

“Reikalausime iš rangovų kokybiško ir efektyvaus darbo, kruopštaus sutartinių įsipareigojimų laikymosi, kad jie elgtųsi kaip socialiai atsakingos įmonės. Tokie reikalavimai jau dabar išdėstomi mūsų rangos sutartyse ir viešųjų pirkimų techninėse specifikacijose. Mes ir toliau stebėsime, kad jų būtų laikomasi,“ – teigė M. Pulkauninkas.

Reaguodama į siūlymą neplėsti savo medkirčių ir medvežių parko, Valstybinių miškų urėdija pažymi, kad valstybiniuose miškuose naudojama nuosava medienos ruošos technika leidžia daug operatyviau organizuoti medienos ruošą. Tai ypač svarbu įvykus stichinėms nelaimėms, kurios šalyje kartojasi vidutiniškai kas 4 metai, be to, tai skatina konkurenciją medienos ruošos paslaugų rinkoje. Šiuo metu planuojamas turimos miško kirtimo bei medienos traukimo technikos atnaujinimas. Naudota technika nusidėvėjo, o nauja technika įmonę pasieks tik kitais metais. Valstybinių miškų urėdija savo pajėgomis iškerta 25 proc. ir ištraukia 40 proc. visos parduodamos medienos.

VMU ir www.miskininkas.eu inf

Daugalo foto