Saugomų teritorijų pertvarkos pasiūlymai

18 gruodžio, 2017
Parsinešk kalėdas į savo namus 2017
16 gruodžio, 2017
Į sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ reikalavimus bus atsižvelgta, bet reforma nesustos
19 gruodžio, 2017

PERTVARKOS TIKSLAI:

1.Pirmas – Konsoliduoti labai mažas ST direkcijas į stambesnius regioninius centrus, t.y. visos regioninių parkų, gamtinių rezervatų ir biosferos rezervato direkcijos sujungiamos į 4 regionų ST centrus; esamų 4 nacionalinių parkų direkcijos išlieka savarankiškos, peržiūrima tik jų pareigybių struktūra;

2.Antras – optimizuoti saugomų teritorijų direkcijų bendrąsias ir specialiąsias funkcijas ir efektyviau panaudoti turimą turtą ir finansinius išteklius, t.y. atsisakyti pasikartojančių bendrųjų funkcijų; suteikti įgaliojimus veikti viso regiono mastu aukštos kvalifikacijos, specifinių kvalifikacijų pareigybėms, pvz., architektas, teisininkas ir pan. Nutrauksime praktiką, kai architektūros klausimais ¼ etato rūpinasi miškininkystės ar ekologijos išsilavinimą turintys specialistai; Turimas nekilnojamasis turtas ir gamtotvarkos technika bus panaudojama efektyviau didesniame regione

3.Trečias – Sustiprinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo funkcijas, t.y. šioms pagrindinėms funkcijoms bus skiriama daugiau dėmesio; atsisakoma funkcijų, kurios neturi pridėtinės vertės ST išsaugojimui ar kuria biurokratines kliūtis;

4.Ketvirtas – Įgyvendinant principą „ST paslaugos vietos gyventojui“, išplėtoti reindžerystės (apeivio) funkcijas, t.y. padidinsime „nekabinetinio“ pobūdžio personalo dalį, kurie turės žinoti, kokių paslaugų reikia vietos gyventojams ir padės jas suteikti.

ST pertvarka_2017-1