Savaitgalį vykusiame IX LMPF suvažiavime išrinkta nauja vadovė – Diana Raitelaitienė.

30 rugsėjo, 2019
Kvietimas į tarptautinį kraštovaizdžio erdvinio modeliavimo seminarą “KRAŠTOVAIZDŽIO ERDVINIS SUVOKIMAS: TEORIJA IR PRAKTIKA”
30 rugsėjo, 2019
Kodėl uosis teisingumo medžiu tapo?
5 spalio, 2019

Savaitgalį įvyko IX LMPF suvažiavimas. Priimti svarbiausi sprendimai dėl įstatų naujos redakcijos ir rezoliucijos. Išrinkta nauja Valdyba, ir svarbiausia nauja Federacijos vadovė, kuria tapo Diana Raitelaitienė.