Šiandien Europos Komisija paskelbė savo ES miškų strategiją iki 2030 m.

Akademikas Darius Danusevičius: „Lietuvos miškai gali mus nustebinti“
13 liepos, 2021
Mindaugas Preibys pavyzdinę miško valdą sudėliojo iš atskirų sklypų
17 liepos, 2021

Šiandien Europos Komisija paskelbė savo ES miškų strategiją iki 2030 m. 

Nepaisant tam tikrų patobulinimų, paskelbtame dokumente nepavyko subalansuoti aspektų, kurie jau sukėlė didelių ginčų susipažinus su rengiamos strategijos projektinėmis versijomis. Strategija kelia pavojų Europos miškų savininkų įsipareigojimui, nes nesiekia pusiausvyros tarp įvairių miškų funkcijų, rizikos ir galimybių bei trūksta išsamių konkrečių veiksmų miškų sektoriui paremti.

Europos miškų savininkai pripažįsta teigiamus strategijos teiginius apie miškų savininkų vaidmenį, tačiau, nepaisant jų, Europos Komisija šiandien paskelbė nesubalansuotą strategiją, kuri trukdo ES miškų daugiafunkciškumui ir kvestionuoja esamą ir sėkmingą tvarų miškų valdymą ES. Be to, neišsipildė miškų savininkų lūkesčiai dėl strategijos vaidmens kaip koordinavimo priemonės visoje su mišku susijusioje ES politikoje. Daugybė miško savininkų, miško sektoriaus, EP narių ir valstybių narių perspėjimų Europos Komisija neišgirdo.

„Strategija yra tikras nusivylimas Europos miškų savininkams. Deja, mes manome, kad EK dokumentas labiau pagrįstas ideologija ir emocijomis, o ne remiasi praktiniais argumentais. Miško savininkų pritarimas ir motyvacija yra labai svarbūs įgyvendinant bet kokias su mišku susijusias idėjas ir priemones. Priimtas tekstas neleidžia tokio patvirtinimo. Miško savininkai mato savo vaidmenį siekiant „Žaliojo susitarimo“ tikslų ir nori kartu siekti tikslo, tačiau jiems reikia visapusiškos politinės sistemos, kuri palaikytų jų darbą “,- sako Fanny-Pomme Langue , CEPF generalinė sekretorė,  šį pareiškimą paskelbusių europinių organicacijų  „Copa-Cogeca“ ir ELO koalicijos vardu.

Dauguma ES miškų yra valdomi privačios nuosavybės teise. Todėl ši strategija ir jos tikslai gali būti įgyvendinami tik pripažįstant ir gerbiant tuos, kurie  globoja miškus iš kartos į kartą, ir jų nuosavybės teises. Miškų savininkai pasirenka tinkamiausią miško tvarkymo variantą savo žemei, laikydamiesi nacionalinės teisės aktų nustatytų ribų ir tvarios ateities principų. Kaip teigė keli miško savininkai kampanijoje „Sveiki atvykę į mano mišką“, klimato kaita yra didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria miškai ir miškų savininkai, ir vienintelis dalykas, kuris yra tikras, yra netikrumas. Miško savininkams reikalinga politinė, visuomeninė ir ekonominė parama jų darbui ir pastangoms, o ne strategija, kuri sukuria dar daugiau netikrumo.

Aiškus pavyzdys, iliustruojantis atotrūkį tarp strategijos ir miškų savininkų poreikių, yra tai, kad nėra konkretaus skyriaus apie prisitaikymą prie klimato kaitos ir sušvelninimą ar finansavimą, išskyrus aplinkosaugos paslaugas. Be to, siūlomi veiksmai daugiausia sutelkti į vieną tvarumo aspektą: aplinkosauginį.

Į ES miškų įvairovę, jų istoriją, valdymą ir nuosavybę bei į pagrindinį klimato kaitos iššūkį strategija atsako laikydamasi gana nurodomojo ir visiems atvejams standartinio požiūrio. Ragina sukurti papildomą gamtos požiūriu labiau sertifikuotą schemą, „Natura 2000“ logotipo, skirto ne medienos gaminiams, reklamavimą, rekomendacijas vengti konkrečios praktikos, siaurą požiūrį į bioekonomiką: nė vienas iš jų neatsako į ES miškų sektoriaus poreikius. Priešingai, jie gali kelti pavojų tvariam miškų valdymui, pakenkti įvairioms aplinkai ir visuomenei teikiamoms paslaugoms bei miškų indėliui sušvelninti klimato pokyčius nustatant didesnę reguliavimo naštą ir mažiau pajamų iš miškų valdymo.

Be to, atveriant duris naujiems ES miškų tvaraus valdymo rodikliams ir riboms, strategija kelia pavojų visos Europos miškų tvaraus valdymo procesui [“Forest Europe”], kuriame dalyvauja ir ES. Su tuo susijęs strategijoje ir strateginiuose planuose paskelbtas naujas teisėkūros pasiūlymas dėl ES miškų stebėjimo, ataskaitų teikimo ir duomenų rinkimo ne tik meta iššūkį valstybių narių miškų ūkio kompetencijai, bet ir kelia daug miškų savininkų klausimų dėl galutinio politinio tikslo tokios iniciatyvos įgyvendinimas.

Žemiau pasirašiusios organizacijos nekantriai laukia Tarybos ir Parlamento reakcijos į naująją strategiją, kurios pozicijos, deja, nebuvo svarstytos. Europos miškų savininkai yra tvirtai pasiryžę atlikti savo vaidmenį siekiant „Žaliojo susitarimo“ tikslų, jei yra tinkama politinė sistema.

Pasirašiusios organizacijos:

Europos miško savininkų federacija – CEPF

Europos žemės ūkio organizacijų susivienijimas „Copa-Cogeca“

Europos žemės savininkų organizacija ELO

Nuoroda į bendrą pareiškimą- čia…>>>

Nuoroda į Europos Komisijos informaciją dėl ES Miškų strategijos 2030…>>>

https://forest.lt/go.php/lit/-Naujoji-ES-misku-strategija—rizikuojama-Europos-misku-savininku-isipareigojimais/6832?fbclid=IwAR2wSKYFaZ4jeRKlsjMpTtKMY185REyZ1FGUMlecuSOHNkrTQLmNG1SwuCA