Šiauliečiai pasirengę priimti iššūkį

25 rugsėjo, 2017
Iš naujo atrask Vilkaviškio rajoną
25 rugsėjo, 2017
Privačių miškų savininkams – jau antrasis nemokamų nuotolinių mokymų ciklas
25 rugsėjo, 2017

Šiauliečiai pasirengę priimti iššūkį

Šiaulių miškų urėdijos medelynas patenka į turinčių gerą infrastruktūrą ir galimybę plėstis šalies medelynų vienuoliktuką. Medelyno viršininkas Saulius Grybas portalą  Miškininkas.eu  patikino, kad šiauliečiai tikrai pajėgūs priimti iššūkį ir per metus išauginti bei parduoti 3 mln. itin aukštos kokybės miško sodmenų.

Tiesa, jis kiek baiminasi, kad išplėtus veiklą, sodinukų kokybė šiek tiek gali ir nukentėti, nes bus sudėtingiau paisyti sėjomainos reikalavimų, o nepadirvonavusi žemė bus ne tokia naši, joje labiau gali plisti ligos. Tačiau didžiausia blogybė – minėtas medelynas yra regioniniame parke. Tai, anot viršininko, labai riboja plėtros galimybes: statyti šiltnamius ar kitus pastatus.

„Iki 2020 metų esame ramūs, o paskui bus matyti“, – sakė S. Grybas.

Plėtros galimybės

Šiuo metu Šiaulių miškų urėdijos medelynas  užima 34,3 hektaro. „Dar 10 ha jį galime praplėsti nukirsdami mišką, sukultūrindami žemę ir paversdami ją dirbama. Nejaučiame ir darbuotojų stygiaus, jų dar yra kaimuose tarp Šatrijos kalno, Šiaulių ir Kelmės rajonų. Matyt, žmonėms mieste sunkiau pavyksta įsidarbinti, į darbą reikia važinėti, o pas mus rangovas ir atveža į darbą, ir pargabena iš jo“, – pasakojo S. Grybas.

Be viršininko, šiame objekte triūsia du traktorininkai ir penki darbininkai. Pastarieji, kai baigiasi sezonas, nuo lapkričio iki kovo įdarbinami urėdijoje kirsti mišką. „Garantuodami užimtumą visus metus, išsaugome medelyno darbuotojus, nes nuogąstaujame, kad kitaip jie vieną pavasarį gali ir negrįžti“, – neslėpė vadovas.

Didžiausio darbymečio metu čia pluša 30–40 žmonių, o dabar telikę penkiolika, atliekančių priežiūros darbus.

Pliusu plečiant veiklą Šiaulių miškų urėdijos medelyno  viršininkas įvardino ir tai, kad medelyne vyrauja lengva žemė: priesmėlis. Tai leidžia darbuotojams anksti pradėti darbus ir pateikti sodmenis.

„Sunkesnės žemės įsileidžia vėliau, paskui kliudo vasaros lietūs. Kai kitos urėdijos priverstos laukti ilgiau, o mes, liūčiai praūžus, po dviejų-trijų dienų jau galime darbuotis“, – džiaugėsi viršininkas.

Kaip pavyko įsitvirtinti tarp perspektyvą turinčių medelynų

Dar dvejų metų išlikimo garantiją turintis Šiaulių miškų urėdijos medelynas  skaičiuoja septynioliktus veiklos metus. Kaip jam pavyko įsitvirtinti tarp perspektyvą turinčių medelynų? „Protingi valdžios sprendimai, – šypsojosi pašnekovas. – Mums buvo leista plėstis, valdžia atsižvelgė į mūsų norus“.

Iki 2000 metų Šiaulių miškų urėdijoje mažus medelynėlius turėjo kiekviena girininkija. Padidėjus miško sodmenų paklausai, atsirado būtinybė  didinti išauginamų miško sodmenų kiekį ir asortimentą, gerinti jų kokybę. Medelyno plėtrai buvo pasirinktas plotas Kelmės rajone, Vainagių girininkijoje, kur tuo metu buvo laisvos žemės ir galimybė iškirsti mišką ir įkurti medelyną.

Čia pastatyta kontora, ūkiniai pastatai, sodmenų saugojimo šaldytuvas bei rūšiavimo patalpa. Sniegu ir ledo šaldomame sandėlyje pavasarį laikoma apie milijonas sodmenų, tai leidžia pailginti  jų vegetacijos laiką. Urėdija ketino pagerinti patalpas darbininkams, tačiau užmojus sustabdė reforma.

Visame 34,3 hektaro plote buvo įrengta požeminė laistymo sistema su antžeminiais hidrantais. Vandeniu apsirūpinama iš iškastų trijų kūdrų. Net karščiausiomis vasaromis sodmenims laistyti vandens nepritrūksta.

Iš viso į Šiaulių miškų urėdijos medelyno plėtrą ir infrastruktūros gerinimą investuota 1,1 milijono eurų.

Visos sėklos medelyne sėjamos atvirame grunte, lepesnių rūšių pasėtas sėklas apdengiant agroplėvele. Siekiant pagerinti sodmenų kokybę, kasmet gerinama medelyno dirvožemių sudėtis įterpiant durpių, komposto,  taikant sėjomainą sėjami sideraliniai pūdymai.

Šiauliečiai turi visą reikalingą techniką žemei dirbti ir sodmenims prižiūrėti: vibracinį sodmenų plūgą, kultivatorių -tręštuvą, lysvių formavimo padargą, sėjamąją, sodmenų bei daigų pikavimo mašiną, sodmenų šaknų formavimo padargą, piktžolių ravėtuvą. Tai, kad medelynas koncentruotas vienoje vietoje, suteikia galimybę maksimaliai racionaliai išnaudoti turimą techniką ir padargus.

Asortimentas svyruoja pagal poreikius

Veiklos pradžioje medelyne buvo auginami vos trijų rūšių sodmenys: eglės, pušies ir beržo. „Buvo etapas, kai siūlėme itin platų –  apie 20 rūšių – asortimentą. Tai lėmė gaunamos Europos Sąjungos lėšos, skirtos žemės ūkio naudmenoms apsodinti mišku. Tuomet auginome šermukšnių, klevų, liepų, kaštonų, drebulių, skroblų, miško obelų, gudobelių ir kitokius sodinukus. Šiuo metu asortimentas kone per pusę yra sumažėjęs, nes šermukšniai patys auga miške, nelabai kam tereikia ir gudobelių ar klevų“, – pastebėjo pašnekovas.

Dabar daugiausia auginama eglės, pušies, beržo, juodalksnio, ąžuolo, liepos ir vinkšnos sodinukų. Per metus Vainagių medelyne išauginama ir parduodama  apie 1,5 mln. miško sodmenų. Vien Šiaulių urėdija kasmet pasodina 800 –900 tūkst. sodinukų, privačių miškų savininkams parduoda apie 200 tūkst. ir panašų skaičių  kitoms urėdijoms. Prieš kelerius metus apie 200 tūkst. Vainagiuose išaugintų eglaičių iškeliaudavo į Švediją.

Palyginti su ankstesniais metais, sumažėjo ir privačių miškų savininkams parduodamų sodinukų kiekis, mat sumažėjo Europos Sąjungos skiriamos lėšos ir apleistų bei žemdirbystei netinkamų žemių plotai. Dažniausiai privačių miškų savininkai pageidaudavo eglių, beržų ir juodalksnių, o dabar palieka plotus atželti savaime.

Miško sodmenys girininkijoms ir privačių miškų savininkams pateikiami visiškai paruošti sodinimui: patrumpinamos šaknys, jos apdorojamos neleidžiančia išdžiūti tyre, insekticidais. Transportavimui sudedama į maišus.

Sėklomis miško sodmenims auginti apsirūpina patys medelyno darbininkai. Sėklos  renkamos sėklinėse plantacijose, sėkliniuose bei pirmos selekcinės grupės medelynuose. Vien pernai sėjai  paruošta 1614,8 kg medžių ir krūmų sėklų.

Jau išplėtė eglės sodinukų plotus

Kadangi kol kas išliekantiems medelynams suformuota užduotis per metus išauginti ir parduoti 3 mln. miško sodmenų, šiauliečiai jau išplėtė eglės sodinukų plotus. Tai leis pardavimams ūgtelėti iki 2 mln. miško sodmenų, o per dvejus metus planuojama pasiekti rekomenduojamą skaičių. Kokios rūšies ar rūšių sodinukų plotai bus didinami, anot medelyno vadovo, priklausys nuo rinkos diktuojamų poreikių.

„Mūsų ir aplinkinėse žemėse labiausiai reikalingos eglės, juodalksniai ir beržai. Būsime pajėgūs apsirūpinti ne tik patys, bet ir aprūpinti kaimynines urėdijas. Tiesa, dar nežinia, kokio dydžio ateityje bus urėdijos“,  – sakė S. Grybas.

Jei nepavyks Lietuvoje išparduoti užaugintų nurodytų 3 mln., Šiaulių miškų urėdijos medelyno viršininkas neatmeta galimybės, kad vėl teks dairytis galimybių užsienio rinkose.

Vilma Kasperavičienė