Siūlo ypatingą dėmesį atkreipti į tiksliąją miškininkystę

Džiugu, kad tęsiamas renginys “Miškininkystė saugomose teritorijose”
28 rugsėjo, 2021
Svarbu formuoti objektyvią informaciją
30 rugsėjo, 2021

Siūlo ypatingą dėmesį atkreipti į tiksliąją miškininkystę

Prof. Gintauto Mozgerio komanda labai rimtai ruošėsi spalio 1 d. Šlienavoje (Kauno r.) vyksiančiam seminarui – parodai “Miškininkystė saugomose teritorijose“.

 “Norėjome paskraidyti, nufotografuoti, atlikti skaičiavimus. O seminare svarbūs atsakymai į klausimus priklausys nuo to, kas tu esi. Kalbėtojas visada pasakys – “o taip, duokit man auditoriją”. Klausytojas mandagiai išklausys, bet po to kalbėsis su kaimynais apie medžioklę, paskutines naujienas iš Vilniaus ir pan. Nors po to verks, kad “mūsų kompetencijos nepakankamos”, “ką ten tos naujos technologijos, mums darbus reikia dirbti” ir kita. Bet lašas po lašo…” – su viltimi teigia profesorius  Gintautas Mozgeris.

Ruošdamiesi renginiui  VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto mokslininkai Gintautas Mozgeris ir Donatos Jonikavičius aptarė nuotolinių tyrimų galimybes miško ekosistemų pokyčiams stebėti. Trumpai  pristatyta šiuo metu vykdomo projekto LIFE-IP PAF-NATURALIT „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ Nr. LIFE16IPELT016 veikla, kuria siekiama įvertinti nuotolinių tyrimų metodų naudojimo galimybes buveinių stebėsenai. Taip pat išnagrinėti šios stebėsenos sistemos vartotojų poreikiai bei aptartas įrankių tokiems darbams vykdyti arsenalas – pradedant iš dirbtinių žemės palydovų gaunamais duomenimis, baigiant dronų surenkama informacija. Detaliau gvildenta miško, miško dangos ir miškingumo raidos stebėsenos problema, akcentuojant tiek Lietuvoje naudojamų sprendimų stipriąsias bei silpnąsias puses, tiek ir nuotolinių tyrimų potencialą.

Pasak profesoriaus, pateikti pasiūlymai kurti nuotoliniais tyrimais bei visuomenės dalyvavimu grindžiamą Lietuvos miško dangos, jos kasmetinės kaitos stebėsenos sistemą. Taip pat įvardintos ir įvertintos nuotoliniais tyrimais grindžiamos duomenų surinkimo technologijos, kurios bus labiau ar mažiau reikšmingos miškininkystėje bei saugomose teritorijose artimiausiu metu – aerofotografavimas, iš jo pasitelkiant dronus ir ultra lengvąją aviaciją, vidutinės skiriamosios gebos kosminiai vaizdai ir ypač iš orlaivių atliekamas lazerinis skenavimas.

Mokslininkai siūlo ypatingą dėmesį atkreipti į naują miškininkavimo paradigmą, kurią įvardija kaip tiksliąją miškininkystę. Kertiniai jos aspektai yra informacijos apie miško išteklius organizavimas, gamtinių veiksnių – miško – žmogaus sąveikos modeliavimas, miškininkavimo vykdymas didesniu nei miško sklypas detalumu ir visų šių veiksmų koordinavimas medžio, medyno, kraštovaizdžio, šalies, regiono ar pasaulio mastu. 

Anot prof. G. Mozgerio, informacija dar ne visa apdorota, bet pranešime bus pateikta ir paveikslėlių iš viršaus.

www.miskininkas.eu inf.