Su Kristaus Prisikėlimu žmogus visada turi viltį naujai pradžiai

Žali palaiko žalius
1 balandžio, 2021
Kur priduoti nudėvėtas padangas? Trys patogūs būdai
2 balandžio, 2021

Su Kristaus Prisikėlimu žmogus visada turi viltį naujai pradžiai

Kiekvienais metais švenčiamų Šv. Velykų siekis priminti pasauliui Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo istoriją, kuri susijusi su nuostabia Atperkančia malone. Žvelgiant į šių dienų aktualijas, pasaulis panašus į audroje sudužusį laivą, o žmonės – plūduriuojančius keleivius tarp laivo nuolaužų, beviltiškai bandančius išgelbėti save.

Nuo pirmųjų amžių žvelgdama į pasaulį Bažnyčia nuolat kartojo, kad šio laivo pats žmogus niekada nebeatstatys ir kranto savo jėgomis nepasieks. Bet Jėzus, leisdamas save „sugriauti“ ant kryžiaus (sugriaukite šią šventyklą ir per tris dienas aš ją atstatysiu), kviečia ne tik kartu krantą pasiekti, bet ir pradėti kurti šiame krante naujo gyvenimo tikrovę. Jis prisikėlė tam, kad daugiau niekas nebemirtų. Nesvarbu, kokias baisias gyvenimo audras ir sudužimus patirtų žmogus, su Kristaus Prisikėlimu jis visada turi viltį naujai pradžiai. Todėl nebijokime pasiimti savo kryžių ir sekti Juo. Net stokodami drąsos bei ryžto mes galime rasti stiprybės jį pakelti, nes Jo kryžius yra mūsų kryžius, mūsų kentėjimai yra Jo kentėjimai, Jo pergalė yra mūsų pergalė. Pripažinę tai, atrandame, kad šį kryžių Jis ne tik neša drauge su mumis, bet… Jis mūsų kryžių neša už mus…

Šv. Velykų proga visiems Jums linkiu nemirštančios vilties, kad prisikėlęs Kristus paima mūsų naštas ir dovanoja gyvenimą! Šviesos, ramybės, prasmės Jums ir Jūsų šeimoms!

Vaidotas Labašauskas, Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos klebonas

Nuotrauka Bronislovo Ambrozo