Su Vasario 16-ąja!

Didžioji dykra – Mažosios Lietuvos lopšys
14 vasario, 2020
Martyno Levickio odė Lietuvos miškų ir gamtos grožiui
15 vasario, 2020

Liudas MAZYLIS in the EP in Brussels

Su Vasario 16-ąja!

Mieli miškininkai,  gamtininkai,  aplinkosaugininkai,

Vasario 16-oji – mūsų Laisvės, Vilties ir Augimo diena, štai jau daugiau nei šimtmetį vedanti mus, mūsų valstybę nepriklausomybės keliu, įveikusi visas karo, okupacijos, represijų, nepriteklių ir kitas negandas. Kaip ir  Lietuvos miškai – iškirsti, išvogti, nuniokoti carinės Rusijos ir Pirmojo pasaulinio karo, bet Nepriklausomybės metais tapę svaria parama šalies ūkiui,  jos iždui,  naujam suklestėjimui, plačiai visuomenės iniciatyvai sodinti,  gausinti Tėviškės  žaliąjį rūbą, jo gyvastį, puoselėti paveldą. Miškas tapo prieglobsčiu ir rezistencijai, visuomet išliko mūsų namais, atgaiva širdžiai, žaviu poilsio bei sveikatos šaltiniu.

Šiandien galime džiaugtis puikiu gamtiniu karkasu, dideliu miškingumu bei gamtine įvairove, sukurta saugomų teritorijų sistema, pilietine gamtosaugine samprata, siekiu išsaugoti turimas vertybes ateities kartoms. Visa tai būtų  neįmanoma  be Jūsų – miškininkų,  gamtininkų ir aplinkosaugininkų  – nuoširdaus pasiaukojančio darbo.  Didžiulis  AČIŪ Jums už tai!

Vasario 16-osios proga visiems linkiu optimizmo, energijos, sveikatos ir ryžto tęsti prasmingus darbus, tikėti jų rezultatais – istorija parodė, kad įveikiami ir politiniai, ir audrų sukelti vėjai, o po jų įsivyrauja ramybė bei naujos kūrybos darna. Europai bandant suvaldyti klimato kaitos iššūkius  miškams tenka tikrai svarbus vaidmuo. Tikiu, kad ir toliau mūsų bendromis pastangomis Lietuvos miškai išliks tvarūs, pilni gyvybės, gamtinės įvairovės,  jos žmonėms teiks dvasinę ir ekonominę  naudą.

Prof. Liudas Mažylis,

Europos Parlamento Aplinkos,  visuomenės  ir maisto  saugos  komiteto  narys