Subačiaus jaunieji miško bičiuliai puoselėja šimtametes mokyklos tradicijas

21 gruodžio, 2018
Leonardas Kairiūkštis: akademikas, išgirdęs medžių kalbą
20 gruodžio, 2018
Mieli miškininkai, nuoširdžiai sveikinu sulaukus Šventų Kalėdų.
22 gruodžio, 2018

Subačiaus jaunieji miško bičiuliai puoselėja šimtametes mokyklos tradicijas

Šiemet sukako 100 metų, kai Subačiaus miestelyje buvo atidaryta pradinė mokykla, iš mažyčių   pradinukų klasių palaipsniui išaugusi iki progimnazijos ir gimnazijos, pernai pažymėjusios 70 metų sukaktį. Prasminga, kad šimtasis mokyklos įkūrimo jubiliejus sutampa  su Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiu. Šią garbingq datą  dabar primena  per  šventės iškilmes, surengtas gegužę,  prie Subačiaus gimnazijos atidengtas stogastulpis. Jį, išpuoštą ąžuolo lapų,  paukščių ir kitais žaliojo pasaulio drožinių motyvais,  sukūrė Biržų rajono tautodailininkas, Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokytojas Vidas Jatulevičius. Gražus akcentas įamžina ne tik garbingus Kupiškio rajono mokyklos metus, bet kartu simbolizuoja ir tamprų jos ryšį su gamta bei čia puoselėjamas gamtosaugos tradicijas.  

Mokyklos istorija mena, kad  pradžia 1918-aisiais buvo sunki, net mokyklos pastato nebuvo, o vaikus mokytis rašto žmonės priimdavo į savo namus. Tačiau mokykla augo, kūrė ir įtvirtino savo tradicijas. Štai 1930 m. pradžios mokyklos mokiniai Subačiaus Biržų gatvę apsodino liepomis, kurios ir šiandien puošia miestelį. 1944 m. buvo atidaryta progimnazija, o pirmoji 28 abiturientų laida mokyklą baigė 1950 m. Po poros metų mokyklai buvo atiduoti du dideli namai, kiek vėliau  pastatytas dabartinis jos pastatas. Dabar gimnazijoje dirba 26 mokytojai, mokosi šiek tiek daugiau nei  du šimtai mokinių.

JMB veikla atkurta atgavus Lietuvos nepriklausomybę

Lietuvai vos spėjus pasidžiaugti pirmaisiais Nepriklausomybės atkūrimo metais, 1992 m. balandžio 4 d. Miškų ūkio ministerija ir Lietuvos miškininkų sąjunga įteisino mokyklinio jaunimo sąjūdį už aktyvų miškų puoselėjimą –  atkūrė Jaunųjų miško bičiulių (JMB) būrelių veiklą. Pirmasis toks būrelis Kupiškio rajone įsisteigė 1994 m. tuometinėje Kupiškio pirmojoje vidurinėje mokykloje. Subačiaus gimnazijos biologijos ir chemijos mokytoja Lelija Uosienė, kuri čia vadovauja JMB būreliui „Jovaras“ ir yra rajono JMB  vadovų metodinio būrelio pirmininkė, džiaugiasi, kad netrukus jaunieji miškininkai švęs savo veiklos 25-metį. Iš viso rajone šiuo metu veikia 14 JMB būrelių, jų veiklą iki urėdijų reformos, t. y. iki 2018 m., koordinavo ir įsimintinus žygius po Notigalės ir Įženo pelkes bei naktinius žygius ir pažintinę miško veiklą organizavo buvusios Kupiškio miškų urėdijos miško atkūrimo ir apsaugos inžinierius Virginijus Stapulionis. Subačiaus vaikus aktyviai globojo ir artimiausi kaimynai – Subačiaus girininkijos girininkas Petras Petkūnas bei kiti jos darbuotojai.

JMB būrelis “Jovaras” Subačiaus gimnazijoje įsteigtas 2002 m. rugsėjo mėnesį. Jis vienija beveik dvi dešimtis aktyvių miško bičiulių, kurie į įvairius gamtosaugos renginius, pažintinius turistinius žygius bei talkas sutelkia gausų būrį draugų iš visų klasių.

Kas JMB šefuoja dabar? Anot „Jovaro“ būrelio vadovės L. Uosienės, tai labai skaudus klausimas ir didelė  problema. Iki šiol kartu su urėdijos specialistais miško bičiulius šefavo Kupiškio savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyrius, tačiau dabar Kupiškio urėdija perduota Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioniniam padaliniui, su kurio vadovu dar neteko susipažinti. „Planuoju pas jį nuvykti ir pasitarti, kas mus kuruos, ar iš girininkijos galime tikėtis  kokios pagalbos. JMB būrelius perėmė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, kalbėjau su jos atstove viešiesiems ryšiams Diana Rakauskaite, deja, ši tarnyba organizuoja tik respublikinius konkursus ir vasaros stovyklas, o kitais darbais neužsiima. Vasaros stovyklos su aktyviu poilsiu gerai, bet kasdieninė veikla ypač svarbu. Tiek kiek mums padėjo urėdija, nepadės joks Vilnius, pavyzdžiui, dabar reikia ruoštis žiemos šventei miške – išrinkti jai vietą, nukasti sniegą, įkurti laužą bei sugalvoti įvairias užduotis be miškininkų pagalbos labai sunku“,- aiškina mokytoja.

Miško bičiuliai pirmas pamokas išmoksta pradinukų būrelyje

Subačiaus gimnazijoje veikia du JMB būreliai – mažuosius, pradinukus, ugdo mokytoja Jurgita Naujokaitienė. Būrelio užsiėmimai vyksta antradieniais, paprastai vieną pamoką. Imlūs, gamtą mylintys vaikai nuo pirmos iki ketvirtos klasės baigimo daug ko išmoksta apie gamtą ir mišką, taip pat įvairių praktinių darbelių – gaminti žaisliukus eglutei ir ją papuošti, sukalti inkilą ir jį iškelti, padaryti lesyklėlę ir žiemą lesinti paukštelius, sodinti gėles ir medelius, nenusileisti didesniems žygiuose į gamtą su praktinėmis užduotimis. Po tokio pradžiamokslio daugelis mokytojos Jurgitos auklėtinių pereina į „Jovaro“ vyresniųjų grupę, kurioje šiemet jų yra 16.  

„Mažieji buvo išvykę susipažinti su naujai paskirtu Subačiaus girininkijos girininku ir jo  pavaduotoja. Jie parodė vietovės žemėlapį ir papasakojo apie miškus, aptarėme ir ką mes planuojame daryti kartu su miškininkais. Susitarėme, kad žiemą organizuosime Baltojo bado akciją  – vaikučiai neš į mišką daržovių ir kito maisto kiškučiams, stirnoms bei kitiems gyvūnams, o pavasarį miškininkai parodys, kaip tveriamas skruzdėlynas, nuveš į priešgaisrinį bokštą ir pan. Mus girininkija buvo pasikvietusi pažvejoti jos tvenkinyje, o pernai dalyvavome Nacionalinėje miško sodinimo šventėje  Girėnų girininkijos miške”,- vardija J. Naujokaitienė.

Minėtame miškasodyje dalyvavo gausus būrys visos gimnazijos mokinių, kurie darbavosi  kartu su medžiotojų klubų – „Ąžuolo” ir „Apuoko” –  nariais bei  Kupiškio miškų urėdijos komanda. Buvo atsodinta 1,1 ha kirtavietė, o miškas klegėjo nuo linksmo  juoko: po talkos visi šildėsi ir bendravo prie laužo šalia Subačiaus girininkijos esančioje poilsiavietėje.

Šiemet pirmąją birželio savaitę taip pat organizuota pradinių klasių mokinių stovykla „Pažinkime ir saugokime Lietuvos gamtą“. Ji skirta augalijos karalystės – pievų, miškų pažinimui. Pradinukai žygiavo po apylinkes, lankėsi Girėnų girininkijoje, stebėjo ir rinko augalus, ieškojo jų pavadinimų žinynuose ir kūrė herbariumus. Paskutinę stovyklos dieną vaikai praleido Krekenavos regioniniame parke, kur dalyvavo edukacinėje veikloje „Lobiai” bei žvalgėsi po  Krekenavos apylinkes iš apžvalgos bokšto, pasivaikščiojo „Girinio“ taku.

Pradinukai įsijungė ir į akciją „Švari gamta – graži Lietuva“, per kurią padėjo švarinti Šaukliškių vandens telkinių pakrantes.

Pasaulinė gyvūnų globos diena – su savo augintiniu

Pradinukai kartu su savo JMB būrelio vadove J. Naujokaitiene tradiciškai spalio 4–ąją mini ir Pasaulinę gyvūnų dieną. Šiemet šventėje dominavo šuo – apklausus vaikus paaiškėjo, kad dažniausias augintinis būtent šuo. Tad buvo pakviesta garbės viešnia – Kupiškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausioji veterinarijos gydytoja-inspektorė Vida Kaupienė. Ji supažindino vaikus su šuns prijaukinimo istorija – priešistorės laikais, papasakojo apie šunų rūšis, kaip augintinius maitinti, prižiūrėti, saugoti nuo ligų ir pan. Po to vaikai pademonstravo savo globotinius sukant garbės ratą.

“Mokomės pažinti ir kitus gyvūnus, vakar kalbėjome apie skruzdėles. Ruošiamės ir rajoniniams konkursams, piešiame, lipdome, einame tyrinėti augalų ir vabalų – žiūrime ir stebime su lupomis, viską net sunku išvardyti,“- teigia mokytoja.

Jos auklėtinis Danas turi šunį Dorą ir katiną, o gamtoje iš augalų jam labiausiai patinka

gėlės, iš gyvūnų – paukščiai. Ar bus paukščių stebėtojas, dar nežino. Trečiokė Justė sako, kad JMB būrelyje jai patinka lipdyti, tyrinėti augalus, įsiminė ir žvejyba girininkijos tvenkinyje. Antrokas Jorūnas mano, kad galbūt bus gamtininkas. Jis prie namų prisirinko ąžuolo gilių ir pasodino į vazonėlį – laukia, kol išaugs daigeliai ir kada juos galės pasodinti lauke. Į pagalbą broliui ateina ir dešimtokė sesė Evelina, aktyvi „Jovaro“ būrelio narė, važiuojanti į rajoninius konkursus ir padedanti organizuoti stovyklas. Dešimtokė Miglė – taip pat viena iš tokių aktyvisčių, ypač kai vyksta turizmo dienos ir visa mokykla patraukia į žygį. JMB būrelio nariai parengia užduotis, pasirūpina arbata. Pavyzdžiui, šiemet parengė klausimus apie medžius ir prašė atnešti konkrečių medžių lapus, o pernai įrengė stoteles, kuriose žygeiviai  turėjo pažinti medžius iš žievės ar atsigerti sulos ir vandens bei pasakyti, kur koks gėrimas.

Kvepia šv. Kalėdomis…

Subačiuje, kaip ir visoje Lietuvoje,  kvepia šv. Kalėdomis. Jas gimnazijos mokiniai pasitinka  tradiciniais renginiais – karpo snaiges, gamina žaisliukus, komponuoja kalėdines puokštes, repetuoja šventinę programą. Subačiaus gimnazijos direktorė Vida Šeškuvienė sako, kad mokyklos viduje tradiciškai puošiama dirbtinė eglutė, o ant sienos vaikai su dailės mokytoja  daro eglę iš snaigių. Iš lauko pastatas pasipuošia girliandomis bei žaislais, be to, mokykla  prisideda ir prie Subačiaus miestelio eglės puošybos –  vaikai gamina žaislus ir juos kabina. Pernai puikavosi ir šiemet vėl bus eglučių alėja – kiekviena klasė neš savo kelmą ar kokį stovą su eglute į pagrindinę miestelio aikštę.

Po Naujųjų netrukus jau tradicinė Žiemos šventė, pavasarį – renginiai Žemės dienai paminėti. Šiemet  kovo 20 d. numatytas didelis rajoninis renginys, vasarą vėl –  dviejų ar trijų dienų išvyka į gamtą, į pelkę ar kitur. Gamtos ratas sukasi, o su juo ir Subačiaus jaunųjų miško bičiulių darbų ciklas pagal sezoniškumą.

Angelė Adomaitienė

Nuotraukos Dainiaus Šerono