“Sūduvos girios”: Sūduvos girių ir miškų istorija keliauja per Lietuvą

12 lapkričio, 2019
Kaip zoologijos sodo gyvūnai ruošiasi artėjančiai žiemai
12 lapkričio, 2019
Sveikiname aplinkosaugos veteraną Rapolą Liužiną
14 lapkričio, 2019

Sūduvos girios”: Sūduvos girių ir miškų istorija keliauja per Lietuvą

Visų besidominčiųjų miškų istorija ir kitų skaitytojų susitikimai su knygos “Sūduvos girios” autoriais prasidėjo Lietuvos pietvakariuose, kaip ir dera. Juk gausiai iliustruotame leidinyje pasakojama šio krašto girių istorija – pirmiausiai aplankytas Vilkaviškis, Šakių viešoji ir Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji bibliotekos.

Pirmasis knygos ,,Sūduvos girios” pristatymas ir susitikimas su jos autoriais – nusipelniusiu Lietuvos miškininku Algirdu Bruku, prof. Romualdu Deltuvu, dr. Romualdu Mankumi – įvyko Vilkaviškio rajono Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centre-muziejuje, Sūduvos regiono puošmenoje – Paežerių dvaro sodyboje. Ji viena iš gražiausių išlikusių dvarų rezidencijų Lietuvoje.

Į Paežerių dvaro rūmus susirinkusius renginio dalyvius ir knygos autorius pasveikino Seimo narys Algirdas Butkevičius, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė.Pastaroji padėkojo knygos autoriams už apsilankymą Vilkaviškyje ir palinkėjo naujų kūrybinių idėjų, kurios virstų prasmingais gražiais darbais.

Susitikime knygos autoriai pažymėjo, kad ši knyga skirta reikšmingam jubiliejui – nepriklausomos lietuviškos miškų administracijos ir urėdijų įkūrimo šimtmečiui.

Šakių viešojoje bibliotekoje knygos pristatyme dalyvavęs žinomas šio krašto miškininkas Romas Kupstaitis ypač džiaugėsi knygos “Sūduvos girios” pasirodymu. “Nuo studentavimo laikų pažįstu knygų autorius ir labai džiaugiuosi, dėkoju jiems už padarytą milžinišką darbą, didžiulį indėlį į mūsų miškininkystės istoriją. Šie žmonės nusipelnė didžiulės pagarbos ir padėkos. Nors knygą įsigijau prieš keletą dienų, jau pusę jos perskaičiau, – džiaugėsi ir stebėjosi pašnekovas. – Esu žmogus “degtukas”, mano aplinkoje viskas turi vykti greitai, o išsėdėti visą valandą vienoje vietoje – man neįmanomas dalykas, tačiau šis susitikimas, knygos apie Sūduvos miškų istoriją aptarimas prabėgo neregėtai greitai. O klausyti ir klausti buvo ir buvo apie ką…”

Profesorius Romualdas Deltuvas mielai sutiko žinią, kad šakiečiai džiaugiasi knyga. “Ir Vilkaviškyje, ir Marijamplėje į susitikimus atvyko daug žmonių, tačiau susirinkusieji į Šakių viešąją biblioteką buvo labai žingeidūs, į ją atvyko daug miškininkų atstovų, uždavė daug klausimų, aktyviai dalyvavo diskusijose”, – kalbėjo profesorius. Beje, visuose susitikimuose ir knygos autoriai, ir susitikimų dalyviai buvo vaišinami kvapnia giliu kava. Pasak prof. R. Deltuvo, tai tik pradžia, dar laukia ilgas maršrutas po Lietuvos miestus ir miestelius. Tikimasi, kad skaitytojai sulauks išsamių knygos autorių atsakymų, diskusijų apie Lietuvos miškų ateitį, o kvapni gilių kava ragautojams suteiks ąžuolų tvirtybės.

Knyga “Sūduvos girios” (Sūduvos girių ir miškų ūkio istorinė apžvalga ) apima dabartinės Lietuvos kairiojo Nemuno kranto teritorijoje augusių miškų, jų gamtinių ir socialinių ypatybių bei vertybių kaitą, regiono miškų ūkio raidą nuo paskutinio ledynmečio iki 2018 metų. Pagrindiniai jos tikslai – atskleisti krašto miškingumo kaitą keičiantis gamtinėms bei socialinėms sąlygoms, miškų struktūros raidą, medienos išteklių ir kitų miško gėrybių reikšmę vietos žmonių materialiajam bei dvasiniam gyvenimui, gyvenamosios aplinkos būklei. Be to, aprašoma miškuose susikaupę gamtos bei kultūros vertybės, nušviečiamas įvairių laikotarpių miškininkų indėlis puoselėjant krašto miškus, miškininkavimo specifika bei jos įtaka miškų būklei. Miškų kaitos ir miškų ūkio istorinės raidos nagrinėjimas kartu ir kai kuriems praktiniams dabarties gamtosaugos, gamtonaudos, miškininkavimo, miškotvarkos bei kitiems su miškų tvarkymu susijusiems klausimams objektyviai pagrįsti, remiantis ilgalaikiais duomenimis ir ilgamete patirtimi.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. vėl teko išgyventi reformų laikmetį – šalia valstybinio sukurtas privatus miškų ūkis, o 2018 m. iš 42 savarankiškų valstybinių miškų ūkio įmonių – urėdijų – suformuota viena valstybinė urėdija jau su mažesniu teritorinių struktūrinių padalinių, neturinčių savarankiškos įmonės statuso, skaičiumi. Knygos autoriai apsiriboja laikotarpiu iki šios paskutinės reformos. Apie ją ir miškų ateitį kviečiami pasisakyti visi.

Rasa Liškauskaitė