Tarptautinė ąžuolynų sodinimo talka su lenkais – jau jubiliejinė

3 gegužės, 2019
Biomasės inžinerija perspektyva nenusileidžia IT ir aviacijos specializacijoms
3 gegužės, 2019
Mindaugas Maciulevičius: „Nenorime iškirsti miško, norime atsodinti“
5 gegužės, 2019

Tarptautinė ąžuolynų sodinimo talka su lenkais – jau jubiliejinė

Nuo 2010 metų, kai Marijampolės ir Suvalkų miškininkai susitarė kartu paminėti Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejų ir pasodinti 600 ąžuolų Lenkijos ir Lietuvos pasienyje, tęsiama tradicija kasmet balandžio mėnesio pabaigoje Lietuvos ir Lenkijos miškininkams kartu sodinti ąžuolyną. Šiemet tokia talka jau jubiliejinė – 10-oji.

Per tarptautinę miškasodžio talką miškininkai sodina ne tik medelius, bet dalijasi patirtimi, papasakoja vieni kitiems apie kaimyninės šalies miškininkystės pasiekimus ir problemas, diskutuoja apie technologijų ir technikos naujovių pritaikymo galimybes ūkininkaujant miškuose. Šiemet talkininkai ne tik  sodino ąžuolus, bet kibo ir į želdinių priežiūros darbus  ąžuolyne, kurį kartu pasodino 2013 metais.

Nuo pat pirmosios sodinimo talkos įtvirtinama tradicija ją skirti abiems tautoms svarbiems istoriniams įvykiams atminti. Talkos jau skirtos Žalgirio mūšio 600 metų sukakčiai, 1863-ųjų sukilimo 150 metų jubiliejui, 1567 metų miškų įstatymo 450 metų jubiliejui, Lietuvos atkūrimo 100-čiui ir kitiems svarbiems įvykiams įamžinti. Šiais metais dešimtąją Lietuvos ir Lenkijos tarpautinę sodinimo talką miškininkai skyrė Liublino unijos, kuri dažnai palyginama su Europos Sąjunga, 450 metų jubiliejui paminėti.

Tarptautinės miškininkų talkos kasmet keičia šalį –  vienais metais medeliai sodinami Lietuvoje, kitais – Lenkijoje. Šiais metais balandžio 26 d. lietuviai vyko pas kolegas lenkus. Susirinkusius miškasodžio dalyvius pasveikino ir su talkos darbų ypatumis supažindino Suvalkų miškų urėdijos urėdas Voičekas Rodakas.

Talkoje dalyvavo VĮ Valstybinių miškų urėdjos Miškininkystės skyriaus vadovas Darius Stonis ir specialistas Rolandas Miliukas, urėdijos Kazlų Rūdos regioninio padalinio vadovė Rūta Varnagirienė, Kretingos regioninio padalinio vadovas Tomas Zaleckis su darbuotojų būriu, Vytauto Didžiojo universiteto ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas profesorius dr. Edmundas Bartkevičius, Lenkijos valstybinių miškų Bialystoko regioninės direkcijos direktoriaus pavaduotojas Zenonas Angielčik ir Miškininkystės skyriaus vadovas Robertas Cierech, Lenkijos miško sėklininkystės biuro  direktoriaus pavaduotojas Tomaš Dziemidek, Suvalkų miškų urėdijos darbuotojai, taip pat  Latvijos valstybinės miškų priežiūros generalinis direktorius Andis Krėslinš su Latvijos miškininkų delegacija. Į talką atvyko  ir Lietuvos bei Lenkijos miškininkų bendradarbiavimo pradininkai Petras Kanapienis ir Stanislav Kulak.

Po sodinimo darbų talkininkai pasidžiaugė nauju įveistu dar vienu ąžuolynu, kuris oš ateinančioms kartoms ir po šimto metų.

Inesa Čereškaitė

Nuotraukos Dainiaus Šerono