Tarptautinis seminaras-diskusija „Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas“

Parodoje SWEDISH FORESTRY EXPO23, kviečiame pasimatyti PONSSE stende ir techniką apžiūrėti kartu
1 birželio, 2023
Žiemos puokštė–KMAIK 2023
26 spalio, 2023

Tarptautinis seminaras-diskusija „Miško medžių selekcija, genetiniai ištekliai, jų apsauga ir naudojimas“

Jaun. akad. dr. Darius Kavaliauskas ir dr. Virgilijus Baliuckas

Miško genetinių išteklių išsaugojimo ir selekcijos vienas tikslų – išsaugoti genetinę įvairovę ir didinti miško medžių populiacijų adaptacinį potencialą kintančio klimato ir aplinkos sąlygomis, taip pat, taikant specialias priemones, siekiama apsaugoti jas nuo nepalankių aplinkos ir žmogaus sukeltų veiksnių poveikio, užtikrinant populiacijų savaiminį atsikūrimą ir dinaminį tvarumą. Tačiau šiais metais Lietuvos miškai ir jų genetiniai ištekliai susidūrė su žievėgraužio tipografo masiniu plitimu eglynuose, kai kurie regionai smarkiai nukentėjo nuo siautusių audrų, o pušynai yra puolami  pušinio pjūklelio ir tai tik nedidelė dalis Lietuvos miškus ištikusių nelaimių. Šių įvykių kontekste lapkričio 8 d. kviečiame dalyvauti LAMMC, Miškų instituto, Miško genetikos ir selekcijos skyriaus mokslininkų organizuojamame viešame seminare-diskusijoje, skirtame miško medžių selekcijai, genetiniams ištekliams, jų apsaugai ir naudojimui. Seminare-diskusijoje dalyvaus kviestiniai pranešėjai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Lietuvos. Detali programa ir registracija pateiktoje nuorodoje: https://www.lammc.lt/lt/naujienu-archyvas/diskusija-seminaras-misko-medziu-selekcija-genetiniai-istekliai-ju-apsauga-ir-naudojimas/4205.

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-MOR-23-42.